Uutinen

EU:n tavoitteisiin saatava vastuuta maailmasta

Charter99:n perustaja Titus Alexander sekä Third World Forumin johtaja Samir Amin kommentoivat Helsingin kansainvälisen konferenssin teemoja Kepassa alkuviikosta järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.
Kirsi Hakala
4.12.2002

"Kansainvälisten instituutioiden toiminnalla on valtava vaikutus jokapäiväiseen elämäämme, turvallisuuteen, taloussuhteisiin, ilmastomuutoksiin tai puhtaaseen ympäristöön. Olemme kytköksissä kansainvälisen kaupan, tiedonvälityksen ja elinympäristön kanssa globaaliin kehitykseen", muistutti joulukuun 2. päivänä Kepassa luennoinut Titus Alexander, Charter99:n perustaja, joka toimii vapaana kirjoittajana ja yhteisökasvattajana Lontoossa.

Alexander painotti, että voimme omilla toimillamme myös vaikuttaa. "Jos emme tee mitään, niin hyväksymme maailman tällaisenaan."

Charter99 perustettiin ajamaan vastuullisuutta ja avoimuutta globaaliin päätöksentekoon. Kuluttajana ja kansalaisaktivistina voi osallistua myös monella muulla tavoin kampanjointiin oikeudenmukaisen kaupan, globaalin turvallisuuden tai paremman ympäristön puolesta.

Alexander kannusti myös parlamentaarikkoja vuoropuheluun muiden maiden kollegojensa kanssa. Yksi väline on perusteilla oleva parlamenttiverkko (e-Parliament Initiative). "Parlamenttien pitäisi tarkemmin perehtyä kansainvälisten sopimusten valmisteluun, jotta he tietäisivät, mitä hallitukset tekevät."

Vetoomus tulevaisuuskonventilleEU:n tulevaisuuskonventissa keskustellaan perussopimusten ja päätöksenteon uudistamisesta, jopa perustuslain nimellä. Charter 99 on tehnyt aloitteen nimeltä "Eurooppa maailmassa", jonka tarkoituksena on vaikuttaa siihen, että toteutuessaan EU:n perustuslaki perustuu globaaliin vastuuseen, kestävään kehitykseen ja solidaarisuuteen suhteessa muuhun maailmaan. Konventin jäsenille toimitettavaan vetoomukseen ja 17-kohtaiseen muutosesitykseen kerätään parhaillaan allekirjoituksia.

Aloitteessa ehdotetaan muun muassa globaalia foorumia, johon valittaisiin kehitysmaita monipuolisesti edustava joukko jäseniä. Foorumia tulisi konsultoida niistä EU-politiikoista, joilla on vaikutusta kehitysmaihin. EU:n virallisiin tavoitteisiin aloitteessa haluttaisiin lisätä muun muassa avoimuuden, vastuullisuuden ja demokratian vaatimus kansainvälisessä päätöksenteossa.

"Emme halua Euroopasta USA:n kaltaista supervaltaa, joka rakentaa omaa puolustustaan. Haluamme rakentaa EU:sta edistyksellisen toimijan", kertoi Alexander.

Alexander kehotti kansalaistoimijoita analysoimaan, ketkä ovat eurooppalaisen keskustelun pääpelureita, kuka toimii minkäkin puolesta ja mitäkin vastaan. "Kaikkein tärkeintä on toimia sinnikkäästi vaihtoehdon puolesta."

Sosiaalinen ulottuvuus puuttuuAlexanderin puheenvuoroa kommentoi Third World Forumin johtaja, taloustieteilijä Samir Amin.

Amin antoi spontaanisti tukensa sille, että on oleellista vaikuttaa EU:n tulevaisuuskeskusteluun. Nyky-EU:n taustalla Amin näki talousyhteisön syntyhistorian. Kuuden perustajamaan joukossa 1950-luvullla oli vahva oikeistovaikutus, mikä vaikutti yhteismarkkinoiden rakenteeseen ja tavoitteisiin. "Myöhemmin oli liian myöhäistä vaikuttaa, koska instituutiot elivät omaa elämäänsä", arvioi Amin.

Tyytymättömyys EU:ta kohtaan johtuu Aminin mielestä siitä, että siitä puuttuu sosiaalinen ulottuvuus eivätkä yhteiskunnan eri toimijat pysty tasavertaisesti osallistumaan EU:n kehitykseen. "Sosiaalinen Eurooppa edellyttää myös EU:n ja muun maailman suhteiden järjestämistä oikeudenmukaisemmalle pohjalle", painotti Amin.

Keskustelutilaisuudessa oli mukana myös useita muita tunnettuja kansalaisaktivisteja ja tutkijoita, jotka osallistuivat joulukuun alkupäivinä Helsingissä järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin globaalista kumppanuudesta. Mukana olivat muun muassa kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten suhteita tutkiva John Foster (Canadian North-South Institute), velkakysymykseen erikoistunut sambialainen ekonomisti Barbara Kalima (Network on Debt and Development, Harare) ja intialainen kansalaisaktivisti ja vapaa tutkija Jai Sen.