Uutinen

EU:n kehitysyhteistyö jäämässä ulko- ja kauppapolitiikan varjoon?

Sevillaan viime viikolla kokoontuneet EU-maiden johtajat päättivät supistaa EU:n ministerineuvostojen määrän lähes puoleen nykyisestä. Supistusta on esitelty laajenevan unionin toimintaa tehostavana teknisenä uudistuksena, mutta kansalaisjärjestöjen mukaan muutos vaikuttaa huomattavasti myös unionin politiikan sisältöön. Suurinta närää on aiheuttanut kehitysyhteistyöneuvoston lakkauttaminen ja liittäminen osaksi ulkosuhteista vastaavaa yleisten asioiden neuvostoa.
Janne Sivonen
24.6.2002

Kuva: Max von Bonsdorf
EU:n niin sanottu neuvosto on unionin tärkein päätöksenteko-elin, jossa unionimaiden ministerit säätävät lakeja aiheesta riippuen eri kokoonpanoissa. Sevillassa neuvoston ministerikokoonpanojen määrä supistettiin kuudestatoista yhdeksään, ja tässä yhteydessä lakkautettiin myös unionin kehitysyhteistyöministerien neuvosto. Jatkossa EU:n kehistysyhteistyöasioista päätetään ulkoministerien yleisten asioiden neuvostossa.

Muutosta on perusteltu muun muassa sillä, että kehitysyhteistyön tulee olla sopusoinnussa muun ulkopolitiikan kanssa. "Kansalaisjärjestöt eivät suinkaan vastusta EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuuden lisäämistä", toteaa Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman. "Olemme kuitenkin sitä mieltä, että EU ei kauppapolitiikallaan voi polkea kehityspoliittisia tavoitteitaan. On vaikeaa sovittaa yhteen ulko-, kauppa- ja kehitysyhteistyöpoliitkkaa, jos kehitysyhteistyöltä viedään oma foorumi, jossa EU:n kehityspoliittinen linja luodaan. Nyt tehty päätös heikentää erityisen kehityspolitiikan kehittämismahdollisuuksia ja tämä johtaa pitkän päälle kehityspoliittisten näkökohtien alistamiseen ulko- ja kauppapolitiikan intresseille", sanoo Sundman.

Unionimaiden kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteyskomitea LC (Liaison Committee) muistuttaa, ettei kehitysyhteistyöneuvoston lakkauttamisen tarpeellisuudesta ole tehty minkäänlaisia etukäteisselvityksiä, eikä lakkauttamisen poliittisia seurauksia ole myöskään analysoitu. LC:n mukaan muutos vie unionilta uskottavuuden maailmanlaajuisten kehityskysymysten ratkojana.

Kansalaisjärjestöt pelkäävät myös, että nyt tehty uudistus on vasta alkua kehitykselle, joka jättää köyhien maiden edut entistä pahemmin EU:n omien tavoitteiden varjoon. Esimerkiksi LC uskoo, että seuraavaksi tulilinjalle saattavat joutua Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta sekä kehitysyhteistyökomissaarin virka.