Uutinen

EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen jäädyttämistä vaaditaan

Arabikansojen ystävyysseuran mukaan Israelin rakentama "apartheid-muuri" vaikuttaa koko palestiinalaisväestöön kollektiivisen rangaistuksen tavoin ja on uusi tuhoisa isku palestiinalaisten jo ennestään katastrofaalisessa tilassa olevalle taloudelle.
Terttu Ahokas
27.8.2003

EU:n ja Israelin välinen yhteistyösopimus, joka astui voimaan vuonna 2000,antaa Israelille edullisia kauppaetuja EU:n kanssa. Sopimuksessa on myös pykälä, jonka mukaan sopimusosapuolten suhteiden tulee perustua ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiselle.

Arabikansojen ystävyysseura on esittänyt Euroopan Unionille vetoomuksen, jossa vaaditaan sopimuksen purkamista ihmisoikeus- ja demokratiapykälän nojalla. Kampanjavetoomus on toimitettu myös useille eurooppalaisille Palestiina- solidaarisuusjärjestöille.

Vetoomuksen mukaan Israel ei todellisuudessa toimi Lähi-idän tiekartan periaatteiden mukaisesti, vaan pyrkii edelleen pitkäaikaiseen tavoitteeseensa, anastamaan mahdollisimman paljon maata palestiinalaisilta ja saattamaan Länsiranta ja Gazan kaistale Israelin kontrolloimiksi ja pääosin juutalaisten asuttamiksi alueiksi. Tästä on selvin osoitus niin sanotun turvamuurin rakentaminen.

Rakenteilla oleva muuri ei ole Länsirannan ja Israelin välinen raja-aita, vaan syvälle aiotun palestiinalaisvaltion alueelle tunkeutuva massiivinen muurijärjestelmä, joka pilkkoo palestiinalaisalueet elinkelvottomiksi saarekkeiksi.

Muuri mahdollistaa useiden juutalaisiirtokuntien ja palestiinaisille kuuluvien hedelmällisten viljelymaiden liittämisen Israelin puolelle. Se tuhoaa palestiinalaisten elinkeinoja eristämällä kyliä viljelymaista, vesilähteistä ja tuotteiden markkinoista. Muurin sisälle jää avovankiloiden kaltaisia erillisalueita, joiste ihmisten pääsy työpaikoille, kouluihin ja sairaaloihin estyy. Muurin jo rakennettu osa on jo aiheuttanut suurta vahinkoa palestiinalaisille.

Ympäristöasiantuntijoiden mukaan muurin rakentaminen aiheuttaa myös huomattavia ekologisia tuhoja, kun sen puskurivyöhykkeen tieltä tuhotaan viljelyksiä ja vesilähteitä. Se pilkkoo ekosysteemeitä, tukkii pinta- ja pohjavesien virtauksia, aiheuttaa eroosiota ja lisää väestön terveysriskejä.

Vetoomuksessa muurin rakentaminen nähdään jatkona miehityksen piirittämis- ja eristämispolitiikalle, jonka lopputuloksena pelätään palestiinalaisten joutuvan muuttavan pois joukoittain riittämättömien elinmahdollisuuksien vuoksi ja elinkelpoisen palestiinalaisvaltion perustamisen tulevan mahdottomaksi.

EU:n Tessalonikin huippukokouksessa 2003 hyväksytyssä EU:n turvallisuustrategialuonnoksessa todetaan arabien ja Israelin konfliktin ratkaisemisen olevan Euroopalle ensisijainen kysymys. Israeliin pitkäaikaisena ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain rikkojana pitäisi soveltaa ehdollisuutta ja suunnattuja kauppapoliittisia toimia, jotka strategialuonnoksessa nähdään parhaina keinoina kansainvälisen järjestyksen vahvistamiseksi.