Uutinen

EU:lle valmisteilla uusi kehityspoliittinen linjaus

Lotta Valtonen
21.8.2000

EU:n komissio on saanut valmiiksi ehdotuksen EU:n tulevaksi kehityspoliittiseksi linjaukseksi. Unionin kehitysyhteistyön päätavoitteena pidetään köyhyyden poistamista. Myös kaupan vapauttaminen, kehitysmaiden integraatio maailmantalouteen ja yhteistyö yksityisen sektorin kanssa nähdään edelleen tärkeiksi niiltä osin kuin ne auttavat päätavoitteen toteutumista.

Komission tavoitteena on keskittyä muutamaan pääalaan, joita olisivat kauppa ja kehitys, alueellinen integraatio ja yhteistyö, makrotaloudellinen politiikka jolla on suora yhteys köyhyyden vähentämiseen (esimerkiksi terveys ja koulutus), kuljetus, elintarviketurva sekä hyvä hallinto.

EU:n kehitysyhteistyöministerit keskustelivat komission ehdotuksesta kehitysneuvoston kokouksessa toukokuussa. Ministerit suhtautuivat myönteisesti tiedonantoon ja olivat komission kanssa samaa mieltä päätavoitteesta sekä siitä, että EU:n tulee keskittyä niihin toimintoihin ja alueisiin, joilla se voi tarjota lisäarvoa. Neuvosto painotti myös eri politiikan alojen johdonmukaisuuden varmistamista. EU:n ja jäsenmaiden toiminta muilla politiikan aloilla (esimerkiksi maatalous, kalastus ja kauppa) ei saa vaikuttaa kielteisesti EU:n kehitysyhteistyöhön. Neuvoston mielestä EU:n ja jäsenmaiden kehitysyhteistyöprojektien tulisi täydentää toisiaan.

Komissiota arvosteltiin alkukeväästä siitä, että se tiedonantoaan valmistellessaan antoi kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisjärjestöille liian vähän aikaa kommentoida ehdotustaan. Kritiikki on selvästi kuultu, sillä nyt aikataulu antaa järjestöille mahdollisuuden perehtyä ehdotukseen. Tavoitteena on, että kehitysneuvosto voisi hyväksyä marraskuussa yhteisen julkilausuman, joka viitoittaisi Unionin tulevan kehitysyhteistyön tien. Lisäksi neuvoston käsiteltäväksi tulisi yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma linjauksen toteuttamiseksi, mitä myös kansalaisjärjestöt ovat toivoneet.

Neuvosto toivoo keskustelun jatkuvan sekä komission, Euroopan Parlamentin että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Euroopan laajuinen kansalaisjärjestöjen verkosto, EU-NGDO Liaison Committee, kommentoi jo aikaisempaa versiota komission ehdotuksesta, ja kritiikki vaikutti nykyisen ehdotuksen muotoon. Tänä syksynä verkosto jatkaa keskustelua. EU-NGDO Liaison Committeen julkilausuma löytyy sivulta