Uutinen

EU uudistaa avun koordinointia, syntyykö vuoropuhelua?

EU:n kehitysministerien kokouksessa kehityskomissaari kehotti avunantajia yhtenäistämään käytäntöjään ja suuntaamaan apua muillekin kuin mallioppilaille. Järjestöt vaativat aloittamaan aidon vuoropuhelun Afrikan kanssa.
Sanna Jäppinen
20.3.2007

EU:n kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Louis Michel esitteli unionin kehitysministerien kokouksessa Bonnissa 13. maaliskuuta EU:n kehitysyhteistyön uusia linjauksia, uutisoi The Financial Times -lehti.

Avunantajien työssä on nykyisellään "liian paljon päällekkäisyyttä ja pirstaleisuutta", Michel totesi. Hänen mukaansa avun koordinoinnin merkitys tulee yhä tärkeämmäksi, kun EU-maiden keskimääräiset kehitysapubudjetit nousevat tämänhetkisestä noin 0,39 prosentista 0,56 prosenttiin kansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Jo nykyisellään EU on maailman suurin kehitysavun antaja.

Komissaarin mukaan uudessa kehitysyhteistyön ohjesäännössä unionin jäsenmaita rohkaistaan leikkaamaan kohdemaiden määrää ja keskittymään yhdessä maassa korkeintaan kahdelle sektorille, The Financial Times kirjoittaa.

Ei tukea vain priimusoppilaille

Michelin mukaan apua olisi suunnattava nykyistä enemmän myös niille maille, joiden taloudellinen vakaus ja hyvä hallinto eivät ole edenneet toivotulla tavalla - eikä ainoastaan Tansanian, Ghanan ja Vietnamin kaltaisille "kehityksen mallioppilaille".

Bonnissa mukana olleet kehitysmaiden ministerit totesivat, että avun parempi koordinointi lisännee tehokkuutta, mutta epävirallisissa puheenvuoroissa jotkut olivat huolissaan siitä, että yhdistäessään voimansa avunantajat saavat nykyistäkin enemmän vaikutusvaltaa, The Financial Times kirjoittaa.

Michelin kanssa samoilla linjoilla avun koordinoinnin tarpeesta on YK:n tuore apulaispääsihteeri Asha-Rose Migiro, joka vastaa YK:n ja EU:n välisistä suhteista. Migiro ilmoitti viime viikolla puhuessaan Euroopan parlamentissa, että kehitys on yksi keskeisistä teemoista organisaatioiden suhteissa.

"YK:n ja EU:n on koordinoitava paremmin kehitysohjelmien rahoitusta, jotta rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti", Migiro sanoi Javno.comin mukaan.

"Kansalaisyhteiskunta mukaan EU-Afrikka -strategiaan"

Kehitysministerien kokouksen yhteydessä saksalaiset kehitysteemoja ajavat kansalaisjärjestöt järjestivät Saksan EU-puheenjohtajuuskauden päätapahtumansa. Teemana oli "Prospects for Africa - Europe's Policies", kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys kirjoittaa.

Konferenssissa sekä eurooppalaisten että afrikkalaisten järjestöjen edustajat vaativat EU:lta tahtoa luoda oikea kumppanuus Euroopan ja Afrikan välille. Kokouksessa ruodittiin myös Euroopan ja Afrikan unionien vuoden alussa tekemää toimintasuunnitelmaa, jota pidettiin oikein toteutettuna ensimmäisenä askeleena kohti todellista vuoropuhelua, todetaan saksalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen liiton Venron tiedotteessa.

"Yhteinen EU-Afrikka -strategia voi olla uskottava ja kestävä vain siinä tapauksessa, että eurooppalainen ja afrikkalainen kansalaisyhteiskunta otetaan oikeasti mukaan sen luomiseen", totesi Justin Kilcullen, eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen Concord-kattojärjestön hallituksen puheenjohtaja.

Luoko Portugali pohjan vuoropuhelulle?

EU:n ja AU:n toimintasuunnitelma on tarkoitus lyödä lukkoon vuoden 2007 loppupuoliskolla, kun Portugali toimii EU:n puheenjohtajamaana. Portugalin ulkoministeri Luís Filipe Marques Amado on luvannut tehdä kaikkensa, jotta Afrikan ja EU:n marraskuulle suunniteltu huippukokous olisi menestys, IPS-uutistoimisto kirjoittaa.

Edellinen Afrikka-EU-huippukokous pidettiin vuonna 2000 Kairossa. Vuoden 2003 kokous peruttiin, sillä Britannia ei halunnut istua samaan pöytään ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneen Zimbabwen presidentin Robert Mugaben kanssa.

"On vastoin Euroopan etua lopettaa vuoropuhelu koko maanosan kanssa - joka on myös lähin naapurimme - Zimbabwen erityisongelmien takia. Me ehdotamme, että huippukokous pidetään ja samaan aikaan jatketaan poliittista painostusta Zimbabwen hallitusta kohtaan", Amado totesi.

Lisää tietoa aiheesta