Uutinen

EU sitoutuu helpottamaan köyhien maiden lääketilannetta

Euroopan komissio sitoutuu jatkossa jättämään lääkepatentteja koskevat säädökset köyhien maiden kanssa käytävien EPA-kauppaneuvottelujen ulkopuolelle. Parlamentin mielestä komission on toimittava vielä ponnekkaammin lääkkeiden saatavuuden kohentamiseksi.
Sanna Jäppinen
13.7.2007

"Komissio varmistaa, että Euroopan yhteisö on sitoutunut siihen, ettei EPA-sopimuksiin tai muihin köyhien maiden kanssa tulevaisuudessa neuvoteltaviin kahdenvälisiin ja alueellisiin kauppasopimuksiin sisällytetä TRIPS-plus-säädöksiä, jotka voisivat vaikeuttaa lääkkeiden saantia", totesi laajentumiskomissaari Olli Rehn 11. heinäkuuta Reutersin mukaan.

Teollis- ja tekijänoikeuksia säätelevä TRIPS-sopimus on solmittu vuonna 1994, ja TRIPS-plussalla viitataan lähinnä Yhdysvaltain kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa vaatiimiin ehtoihin, joilla pyritään takaamaan TRIPSiäkin laajempi suoja patenteille, myös elintärkeiden lääkkeiden suhteen.

TRIPS-sopimukseen kuuluu niin kutsuttu pakkolisenssoinnin mahdollisuus, jossa valtio voi yksipuolisesti päättää rikkoa jonkin lääkkeen patentin ja valmistaa edullisia kopiolääkkeitä, jos se on kansanterveyden kannalta välttämätöntä. Vuonna 2001 Maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan-kokouksessa sovittiin, että maat saavat itse määritellä pakkolisenssoinnin perusteet.

Vuonan 2003 otettiin lisäksi väliaikaisesti käyttöön mahdollisuus patenttioikeuksien kumoamiseen niin, että geneerisiä lääkkeitä saa tuoda jostakin muusta maasta, jos maa ei itse voi valmistaa niitä.

Käytännöstä haluttaisiin nyt tehdä pysyvä, ja siihen vaadittaisiin puoltoa kahdelta kolmannekselta WTO:n jäsenjärjestöistä. Euroopan parlamentin mukaan käytännön siunaaminen ei ratkaise köyhien maiden lääkepulaa ongelmia, sillä pakkolisenssointi- ja rinnkkaistuotijärjestelmät eivät ole toimineet tähänkään mennessä.

"Emme kaipaa uusia neuvotteluja, vaan sitä, että komissio sitoutuu antamaan teknistä ja poliittista tukea, jotta mekanismia voidaan oikeasti hyödyntää", totesi brittiläinen euroedustaja David Martin teollis- ja tekijänoikeuksia seuraavan Intellectual Property Watch -järjestön mukaan.

Kauppakomissaari Peter Mandelsonin sijaisena puhuneen Rehnin mukaan järjestelmä voi toimia, vaikkei lupia pakkolisenssointiin myönnetäkään: jo pelkkä pakkolisenssoinnin mahdollisuus antaa hänen mukaansa kehitysmaille neuvotteluvaraa suurten lääkeyritysten kanssa, todetaan Intellectual Property Watchin verkkosivuilla.

Rehn kannustaa lääkefirmoja käyttämään nykyistä enemmän porrastettua hinnoittelua, jonka avulla lääkkeitä myydään köyhille maille halvemmalla kuin rikkaille.

Europarlamentin italialaisedustajan Vittorio Agnoletton mukaan komissio osoittaa kuitenkin "täydellistä välinpitämättömyyttä" köyhien terveyden suhteen, ja "lääkefirmoja pyydetään tekemään hyväntekeväisyyttä, koska ei pystytä takaamaan oikeutta lääkkeiden saantiin".

Lisää tietoa aiheesta