Uutinen

EU sitoutui nostamaan kehitysyhteistyön määrärahoja

Jukka Aronen
17.6.2001

Göteborgissa viime viikonloppuna päättyneessä EU:n huippukokouksessa vahvistettiin unionin jäsenmaiden pyrkimys nostaa kehitysyhteistövarat YK:n suosittelemalla tasolle.

Kokouksessa käsiteltiin erityisesti kestävää kehitystä ja todettiin sen edellyttävän maailmanlaajuisia ratkaisuja.

Kestävä kehitys nousi kokouksen esityslistalle osittain siksi, että Johannesburgissa järjestetään syyskuussa 2002 kansainvälinen kestävän kehityksen huippukokous, jossa EU:n tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus.

Göteborgin kokouksessa unioni vahvisti sitoutuvansa saavuttamaan "mahdollisimman pian" YK:n asettaman virallisen kehitysaputavoitteen eli 0,7 prosentin bruttokansantuoteosuuden. Kokouksen puheenjohtajan loppuraportissa todetaan, että unioni on "sitoutunut edistymään konkreettisesti tämän tavoitteen saavuttamisessa ennen vuoden 2002 huippukokousta".