Uutinen

EU-rahoituksesta ratkaisu järjestöjen rahahuoliin?

21.1.2003

Syksyn 2002 aikana haastattelin noin 60 suomalaista kehitysyhteistyöalalla toimivaa kansalaisjärjestöä EU-rahoituskokemuksista. Kiinnostusta tuntuu olevan ja myös toiveita löytää uusia kanavia toiminnan rahoittamiseksi.

Haastatelluista järjestöistä peräti 62 % oli hakenut jotain EU-rahaa toimintaansa, kokemuksia oli kertynyt niin nuoriso-ohjelmasta kuin ESR:sta. Varsinaisia kehitysyhteistyörahoja sen sijaan oli haettu huomattavasti vähemmän kuitenkin suhteellisen hyvällä menestyksellä. Kehitysyhteistyöhankkeisiin tukea oli hakenut kolmetoista järjestöä 42 hankkeeseen ja näistä hakemuksista 60 % oli mennyt läpi. Kotimaassa tapahtuvaan kansainvälisyyskasvatukseen tukea oli hakenut kahdeksan järjestöä 17 hankkeeseen ja näistä peräti 72,7 % oli mennyt läpi! Näiden lukujen valossa hakeminen siis kannattaa!

Euroopan unionissa on yli 70 budjettikohtaa ja miljardi euroa järjestöjen haettavana. Toistaiseksi eniten suomalaisten järjestöjen kiinnostusta on kerännyt B7-6000 yhteisrahoituslinjan kehitysyhteistyöhanke- ja kansainvälisyyskasvatushankelinjat. Kiinnostusta on osoitettu myös mm. ihmisoikeudet ja demokratia-, naiset ja kehitys-, Tacis-, ympäristö- ja ruokaturvarahoitusta kohtaan. Näistä pyritään järjestämään jatkossa tiedotusta ja koulutusta järjestöille.

Koulutuksen, tiedotuksen ja hankekohtaisen neuvonnan lisääminen ja kohdentaminen olivat järjestöjen ensisijaisia toiveita. Näihin pyritäänkin jatkossa panostamaan.

Järjestöt ovat kokeneet hakumenettelyn vaikeaksi eikä aina ole löytynyt resursseja lähteä hakurumbaan mukaan. Toinen vaikeus on liittynyt omavastuuosuuden hankkimiseen. KYO sai kiitosta omasta 15% tukiosuudestaan. Lisäksi KYO:n toivottiin tukevan järjestöjä jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa.

Tässä muutamia poimintoja selvityksen tuloksista. Koko selvitys kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden EU-rahoituskokemuksista on saatavilla Kehys ry:n www-sivuilta tai allekirjoittaneelta.

Rilli Lappalainen
Kepan EU-hankeneuvoja
rilli.lappalainen@kepa.fi