Uutinen

EU pitää kiinni biopolttoaineista, vaikka vastustus kasvaa

Ruokakasveista valmistettujen biopolttoaineiden arvostelu kasvaa koko ajan, mutta EU-komissio pitää edelleen kiinni biopolttoainetavoitteesta. Tavoitteen kohtalo on nyt jäsenmaiden ja EU-parlamentin käsissä.
Pasi Nokelainen
20.5.2008

Monet asiantuntijat pitävät ruuan hintakriisin yhtenä merkittävänä syynä biopolttoainetuotantoa, joka on lähtenyt kasvuun EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisten päätösten seurauksena. YK:n riippumaton ruokaoikeusraportoija Jean Ziegler on kutsunut biopolttoaineita rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Lisääntyvästä kritiikistä huolimatta EU-komissio on haluton luopumaan lähiaikojen tavoitteesta kasvattaa biopolttoaineiden osuutta liikenteen polttoaineista. Maatalouskomissaari Mariann Fischer Boelin mielestä bioenergiasta on vain tehty syntipukki, uutisoi Helsingin Sanomat.

Fischer Boel puolustaa unionin politiikkaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä, vaikka useat selvitykset ja jopa EU:n omat tieteelliset neuvonantajat ovat asettaneet nykyisten, ruokakasvipohjaisten biopolttoaineiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksetkin kyseenalaisiksi.

EU-virkamiesten vastaus kritiikkiin on biopolttoaineiden sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden varmistaminen tietyillä kriteereillä. Komissio antoi tammikuussa direktiiviesityksensä aiheesta. Käytännössä biopolttoainetavoitteen kohtalosta ja kriteereistä päättävät yhteispäätösmenettelyllä EU-parlamentti ja jäsenmaista koostuva neuvosto vuoden loppuun mennessä.

Jäsenmaiden ja parlamentin kannat levällään

EU:n jäsenmaiden kannat hajoavat biopolttoainekysymyksessä. Esimerkiksi Britannian hallitus ilmoitti jo huhtikuussa, että se saattaa ryhtyä ajamaan EU-tavoitteiden perumista. Biopolttoaineentavoitteen perumista vaatii myös äskettäin käynnistynyt Kepan globbariverkoston Tiedä mitä tankkaat -kampanja.

Sen sijaan esimerkiksi Espanjan pääministeri José Luis Rodriguez Zapatero vähätteli viime viikonloppuna biopolttoaineiden osuutta hintapiikkiin puhuessaan toimittajille Perussa järjestetyssä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokouksessa.

"Biopolttoaineiden ei pitäisi herättää niin suurta levottomuutta, koska minun mielestäni yhteys (ruuan hintoihin) ei ole niin selvä", Zapatero totesi EU-asioihin erikoistuneen EurActiv-verkkolehden mukaan.

Euroopan parlamentissa on puolestaan alkanut voimakas lobbausliikehdintä direktiivin ympärillä. Liikkeellä ovat niin polttoaineiden valmistajat, käyttäjät kuin erilaiset kansalaisjärjestöt. Parlamentin kannanmuodostuksen kannalta keskeisessä asemassa on vihreä europarlamentaarikko Claude Turmes Luxemburgista.

Turmes valmistelee ehdotuksen parlamentin päätökseksi. Hän kertoi äskettäin EurActivin haastattelussa esittävänsä raportissaan nykytavoitteesta luopumista, mutta ei uskaltanut ennakoida sitä, mikä parlamentin lopulliseksi kannaksi tulee.

Turmes ei vastusta bioenergian käyttöä sinänsä, mutta hän ei haluaisi nykyisten kasvipohjaisten polttoaineiden yhteydessä käytettävän ollenkaan "bio"-etuliitettä. Raportissaan hän aikoo keskittyä kestävyyskriteerien tiukentamisen ohella muun muassa biomassan määrittelyyn eli esimerkiksi teollisuuden ja kotitalouksien orgaanisen jätteen sekä metsäteollisuuden jäännösten hyödyntämiseen energiantuotannossa.

Tavoitteella nimekkäitä vastustajia

Nykyistenkaltaisten biopolttoaineiden vastustajien joukko kasvaa niin Suomessa kuin maailmalla. Shellin ja Nokian hallitusten puheenjohtaja Jorma Ollila on todennut viljan käyttämisen autojen polttoaineena eettisesti kestämättömäksi. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen arveli viime viikolla polttoainekasvien viljelyn lisäämisen nostavan ruoan hintaa entisestään.

Taloustieteen professori ja YK:n pääsihteerin neuvonantaja Jeffrey Sachs puolestaan vaati EU:ta arvioiman uudelleen biopolttoainepolitiikkaa puhuessaan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnalle toukokuun alussa. Vastaavasti YK:n kehitysohjelman UNDP:n johtaja Kemal Dervis on maininnut tuet ruokakasvipohjaisille polttoaineille esimerkkinä itseään vastaan kääntyvästä politiikasta.

Vaikka esimerkiksi komissaari Mariann Fischer Boel puolustaa tiukasti tavoitetta julkisuudessa, nimettömänä pysyttelevät virkamieslähteet kuitenkin vihjasit brittiläiselle The Guardian -lehdelle huhtikuussa, ettei komissio asetu poikkiteloin, jos jäsenmaat päätyvät tekemään U-käännöksen asiassa.

Tietokulma

  • Arviot biopolttoainetuotannon vaikutuksesta ruuan hintojen nousuun vaihtelevat kymmenestä jopa 30 prosenttiin.
  • EU-maat päättivät komission ehdotuksesta viime vuonna, että biopolttoaineiden osuus kaikista liikenteen polttoaineista nostetaan vähintään kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Välitavoite on 5,75 prosenttia vuonna 2010.
  • Yksi biopolttoaineissa käytetyissä raaka-aineista on palmuöljy, jota muun muassa Neste Oil käyttää biodieselinsä valmistukseen. Tuoreimmassa inhimillisen kehityksen raportissaan YK:n kehitysohjelma UNDP totesi EU:n tuovan palmuöljyä yli kaksinkertaisen määrän vuoteen 1999 verrattuna.
  • Raportin mukaan palmuöljymarkkinoiden raju kasvu on tapahtunut pienviljelijöiden, alkuperäiskansojen sekä luonnon kustannuksella. UNDP muistuttaa, että EU-maiden on huomioitava energiapoliittisten päätöstensä vaikutukset kehitysmaiden ihmisten elämään.

Lisää tietoa aiheesta