Uutinen

EU-komissio pitää reilua kauppaa tärkeänä

Reilulla kaupalla ja muilla eettisillä sertifikaateilla on merkittävä rooli kestävässä kehityksessä, toteaa Euroopan komissio.
Jari Nousiainen
13.5.2009

Eurooppalaiset ostavat vuosittain noin 1,5 miljardilla eurolla reilun kaupan tuotteita. Kysynnän voimakas kasvu on saanut EU:n komission tarkistamaan lausuntonsa eettisistä sertifikaateista.

Uudesta tiedonannosta ilmenee, että komissio on tyytyväinen reilun kaupan vaikutukseen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Komissio on rahoittanut reilusta kaupasta tiedottamista unionin alueella kehitysyhteistyöbudjetista ja harkitsee panostavansa jatkossa muun muassa vaikutusten arviointiin ja markkinoiden läpinäkyvyyteen.

Reilu kauppa -sertifikaatin markkinaosuus on suurin, mutta komissio huomauttaa, että kilpailun tulee olla vapaata, eikä tiedonannon tarkoitus ole nostaa yhtä ylitse muiden. Eettisen kaupan markkinoilla on muitakin toimijoita, kuten Rainforest Alliance ja Utz-sertifikaatti.

Kuluttajan kannalta voi olla hämmentävää, että merkkejä ja niiden myöntäjiä on useita. Komission mielestä on pyrittävä siihen, että eri sertifikaatteja voidaan vertailla keskenään ja niiden myöntämisperusteet ovat selkeitä ja julkisia.

Julkiset hankinnat vastaavat 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, joten niiden merkitys kestävälle kehitykselle on huomattava. Reilun kaupan tuotteiden suosimiseen julkisissa hankinnoissa tarvitaan selkeitä sääntöjä: hankintoja ei tule sitoa tiettyyn sertifikaattiin vaan taustalla oleviin kriteereihin, komissio toteaa.

Lisää tietoa aiheesta