Uutinen

Etiopiassa kokeillaan uutta verkkotyökalua kehitysavun koordinoimiseksi

Etiopiassa kokeillaan ensimmäisenä uutta verkkopohjaista työkalua, jonka avulla pyritään harmonisoimaan ja koordinoimaan kansainvälistä kehitysapua.
Sanna Jäppinen
15.9.2005

AMP-verkkotyökalun avulla yritetään helpottaa kehitysmaiden ja avunantajamaiden työtä niiden seuratessa kansainvälisiä rahoitusvirtoja ja avustusohjelmien toimintaa. Yhdenmukaisessa muodossa esitetyn informaation odotetaan helpottavan paitsi yleistä hallinnointia myös suunnittelua, rahanjakoa sekä varsinaisia maksatuksia.

AMP (Aid Management Platform) on yksi Development Gateway -säätiön kehittämistä verkkopalveluista, joiden avulla hallitukset ja kansainväliset järjestöt voivat parantaa kehitysyhteistyötään.

"AMP:n avulla saavutetaan nykyistä parempia tuloksia, sillä se lisää tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä samalla kun koordinaatiokuluja saadaan pudotettua", lupailee Development Gatewayn johtaja Alan J. Rossi Digital Opportunity Channelin artikkelissa.

Etiopia kokeilee AMP:n toimivuutta pilottiprojektissa, jossa ovat mukana maan hallituksen ja työkalun valmistajan ohella myös OECD, YK:n kehitysohjelma (UNDP) ja Maailmanpankki.