Uutinen

Etelän naiset globalisaation ristitulessa

Suomen Maan ystävien uusi julkaisu kertoo kehitysmaiden naisista.
Tuomas Paukku
8.3.2004

"Maailmanpankin ja YK:n järjestöjen mukaan naisten koulutus on suurin yksittäinen kannattava investointi elintason parantajana", kirjoittaa Anastasia Laitila Maan ystävät ry:n uusimmassa julkaisussa "Talouden globalisaatio ja naiset".

Kirja kertoo naisten asemasta kehitysmaissa ja globalisaation ristiriitaisista vaikutuksista siihen. Se käsittelee mm. rakennesopeutuksen seurauksia, palkatonta ja epävirallista työtä, naiskauppaa ja naisten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia sekä esittelee kulttuurisidonnaisten asenteiden vaikutusta naisten mahdollisuuksiin kouluttautua ja hankkia työtä. Lukutaidottomuus ja kouluttamattomuus ovatkin varsin keskeisiä avainsanoja etsittäessä syitä kehitysmaiden naisten kurjiin oloihin.

Monissa maissa tyttölapsia ei edes haluta. Intian varakkaimmissa osavaltioissa tyttölapsien syntyvyys on poikien syntyvyyttä pienempi. YK:n Naisten kehitysrahaston UNIFEMin Intian maaohjelman johtaja epäileekin, että varakkaissa osavaltioissa käytetään uutta teknologiaa sikiön sukupuolen määrittämiseen, jotta ei-haluttujen tyttölasten syntyminen voitaisiin estää.

Kehitysmaissa kotiäidin työlle sekä muille perinteisille naisten töille ei anneta riittävästi arvoa. Syvälle kulttuuriin juurtuneet arvostukset ja asenteet eivät voi muuttua äkkiä, kun palkattomilta koko kansakunnan työmyyriltä puuttuu monesti vapaus ja ruohonjuuritasonkin vaikutusvalta lähes kokonaan.

Talouden globalisaatio ja naiset kuuluu Maan ystävien neliosaiseen julkaisusarjaan, jonka teemana on talouden globalisaation vaikutukset kehitysmaihin. Sarjan tavoitteena on kertoa kehitysmaista käyttäen lähteenä kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden tuottamaa aineistoa.

Kahdesta aiemmasta osasta ensimmäisessä kerrotaan talouden globalisaation yleisistä vaikutuksista etelään. Toisen osan nimi on "Talouden globalisaatio ja ilmasto". Neljäs ja samalla viimeinen osa, "Talouden globalisaatio, ympäristö ja yhtiövalta", ilmestyy lähiaikoina.

Talouden globalisaatio ja naiset -kirja (pdf-muodossa)