Uutinen

Etelän kansalaisjärjestöt jätetty LDC-kokouksen ulkopuolelle?

Mika Railo
16.5.2001

YK:n vähiten kehittyneiden maiden huippukokoukseen osallistuvat kansalaisjärjestöt kovensivat äänensävyään keskiviikkona, kokouksen kolmantena päivänä. Varsinkin eteläisen pallonpuoliskon edustajat olivat tyytymättömiä siihen, ettei heitä päästetty virallisten delegaatioiden puheille. "Järjestöt on suljettu kokouksen ulkopuolelle", väitettiin kokouksen puheenjohtajalle ja YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö Unctadin pääsihteerille osoitetussa avoimessa kirjeessä.

Osallistumisongelmia on ollut erityisesti etelän järjestöillä. Etelässä kansalaisjärjestöjen roolia kansalaisyhteiskunnan edustajina ei ole hyväksytty yhtä laajasti kuin pohjoisessa.

Useissa teollisuusmaissa järjestöt onkin hyväksytty jäseniksi hallitusten virallisiin valtuuskuntiin. Näin on esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
 

Risuja myös ruotsalaisille"Tämän kokouksen menestys riippuu sen kyvystä saada kansalaisyhteiskunta osallistumaan sekä toimintaohjelman muotoilemiseen että sen toimeenpanoon. Vaadimme, että näkemyksemme otetaan vakavasti, jotta tämä kokous heijastaisi kansalaisten oikeutettuja ja todellisia toiveita", kirjoittavat kansalaisjärjestöt.

Torstaiaamuun mennessä järjestöt eivät olleet saaneet vastausta huippukokouksen järjestäjiltä.

Osa kritiikistä oli suunnattu myös EU:n puheenjohtajana toimivan Ruotsin virallista valtuuskuntaa vastaan. Koska EU on kehitysmaiden tärkein kauppakumppani, ja Ruotsi johtaa EU:n neuvotteluja, on maalla erittäin suuri merkitys huippukokouksen tulokselle. Roolista huolimatta Ruotsin virallinen valtuuskunta ei ollut vieraillut kansalaisjärjestöfoorumilla ennen keskiviikkoa.

Tilanteeseen on kuitenkin tulossa pikainen korjaus torstaina: Ruotsin alivaltiosihteeri Gun-Britt Andersson on lupautunut saapumaan järjestöjen jokailtaiseen briiffaustilausuuteen.