Uutinen

Eteläisen Afrikan EPA-sopu luisuu yhä kauemmas

Etelä-Afrikka vaatii EU:ta lykkäämään eteläisen Afrikan kauppakumppanuussopimusta, koska katsoo sen vaarantavan alueen yhdentymisen. Muut alueen maat taas pelkäävät yhdentymisen vaarantuvan Etelä-Afrikan niskuroinnin vuoksi.
Anna-Kaisa Hiltunen
21.1.2009

Etelä-Afrikka lähetti tammikuun alussa Euroopan unionin kauppaneuvottelijoille virallisen kirjeen, jossa maa vaati unionia lykkäämään eteläisen Afrikan väliaikaisen kauppakumppanuussopimuksen EPAn allekirjoittamista.

Asiasta kertoi eteläafrikkalainen Business Day -sanomalehti maanantaina.

Lehden mukaan kirjeen oli Etelä-Afrikan lisäksi allekirjoittanut myös muun muassa Namibia, joka on jo muodollisesti hyväksynyt EU:n tarjoaman kauppasopimuksen. Maat painottivat kirjeessään, että EPA-sopimus pitää neuvotella uudelleen, jottei se vaaranna eteläisen Afrikan yhdentymistä ja pirstaloi alueen tulliliittoa Sacua.

Samat myönnytykset kaikille?

Tulliliitto Sacuun kuuluvat Etelä-Afrikan lisäksi Botswana, Lesotho, Namibia ja Swasimaa. Jäsenmaista kaikki muut paitsi Etelä-Afrikka ovat tähän mennessä hyväksyneet EPA-sopimuksen.

Etelä-Afrikan suurin huoli on, että mahdollinen EPA-sopimus pakottaisi tulliliitto Sacun jäsenmaat luopumaan kolmansille maille asettamistaan tullimaksuista. Siten EPA hajottaisi koko liiton, Etelä-Afrikka huomauttaa.

Lisäksi EPA-sopimus heikentäisi Etelä-Afrikan kaupankäyntiasemia nykyisestä.

Etelä-Afrikalla on jo EU:n kanssa oma vapaakauppasopimuksensa TDCA (Trade, Development and Cooperation Agreement). Sen nojalla Etelä-Afrikka voi solmia kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa ilman, että maan täytyy antaa samoja myönnytyksiä EU:lle.

EPA-sopimus muuttaisi tämän: se velvoittaisi Etelä-Afrikan sitoutumaan niin sanottuun suosituimmuusperiaatteeseen, jonka mukaan EPA-maiden pitäisi tulevaisuudessa taata jokaiselle Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenmaalle yhtä laaja markkinoillepääsy – olivatpa maat rikkaita EU-maita tai köyhiä kehitysmaita.

Monet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maat, joita EPA-sopimusneuvottelut koskevat, ovat arvostelleet sopimuksia nimenomaan siitä, että ne pakottavat köyhät maat avaamaan markkinansa rikkaiden EU-maiden tuonnille.

Tämä voisi pahimmillaan johtaa köyhien maiden omien teollisuusalojen kuihtumiseen, kun halpa ja tuettu tuontitavara valtaisi markkinat.

Keskinäinen kauppa voi kärsiä

Tulliliitto Sacussa kuitenkin pelätään nyt, että nimenomaan Etelä-Afrikan EPA-vaatimukset voivat hajottaa liiton rivit.

Jos EU nyt toteuttaa uhkauksensa ja allekirjoittaa EPA-sopimuksen halukkaiden maiden kanssa ilman Etelä-Afrikkaa ja Namibiaa, tulliliiton alueella voidaan tulevaisuudessa käydä kauppaa monen eri kauppasopimuksen nojalla.

Tämä taas hankaloittaisi maiden keskinäistä kaupankäyntiä.

Yksi EPA-sopimusten alkuperäisistä tavoitteista oli nimenomaan estää kahden eri kauppasopimuksen tilanne yhden tulliliiton sisällä.

EU:n mukaan EPA-sopimukset pitää virallistaa maaliskuun loppuun mennessä.

Lisää tietoa aiheesta