Uutinen

Etelä-Amerikan kauppajärjestöissä kuohuu

Etelä-Amerikan kauppajärjestöt, Andien yhteisö ja Mercosur, ovat käymistilassa. Jotkut asiantuntijat uskovat kriisin vievän maanosaa kohti uudenlaista yhdentymistä.
Marcela Valente
2.5.2006

IPS -- Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela muodostivat 1969 Andien yhteisön, joka on talouspoliittinen unioni. Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay perustivat 1991 Etelä-Amerikan maiden kauppajärjestön Mercosurin.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Marcelo Gullo arvioi, että ainoa vaihtoehto näille järjestöille on koko Etelä-Amerikan yhdentyminen Brasilian ja Argentiinan toimiessa kasvun moottoreina.

"Tätä kautta maat voisivat yhdessä vauhdittaa teollistumistaan, joka on ainoa tie nykyaikaiseen kehitykseen", Gullo sanoo.

Jos näin ei tapahdu, Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksia allekirjoittavat maat, kuten Kolumbia ja Peru, jäävät pelkiksi raaka-aineiden toimittajiksi, hän ennustaa.

Vuoden 2004 lopulla molempien järjestöjen jäsenet perustivat yhdessä Chilen, Guyanan ja Surinamin kanssa Etelä-Amerikan kansojen yhteisön, mutta toistaiseksi se on elänyt vain paperilla.

Sellukiistasta uusi särö yhdentymiseen

"Nykyisellään Mercosur ei ole hyödyllinen", Uruguayn presidentti Tabaré Vázquez sanoi hiljattain Paraguayssa tavatessaan virkaveljensä Bolivian Evo Moralesin, Venezuelan Hugo Chávezin ja Paraguayn Nicanor Duarten.

Vázquez viittasi erityisesti Uruguayn ja Argentiinan väliseen kiistaan sellutehtaista, joita suomalainen Botnia ja espanjalainen Ence rakentavat maiden rajajoen rannalle Uruguayn puolelle. Arvostelu kohdistuu kuitenkin muuhunkin.

"Tarvitsemme paremman Mercosurin, jossa isot jäsenet eivät vain ratko omia energiaongelmiaan ja kerro asiasta myöhemmin muille jäsenille."

Vázquez viittasi Argentiinaan, Brasiliaan ja Venezuelaan, jotka ovat syrjäyttäneet Uruguayn ja Paraguayn aikeissaan rakentaa maakaasuputki koko maanosan halki.

"Uusliberalistinen virustartunta"

Myös Andien yhteisö horjuu. Unionia johtava Chávez sanoi presidenttien tapaamisessa, että järjestö on kuollut uusliberalismin nitistämänä. Hän ilmoitti Venezuelan eroavan unionista. Maasta on samaan aikaan tulossa Mercosurin viides täysivaltainen jäsen.

Chávezin mukaan Andien yhteisön heikkous johtuu siitä, että Kolumbia ja Peru ovat solmineet kahdenväliset vapaakauppasopimukset Yhdysvaltojen kanssa. Ne pääsevät hänen mielestään Yhdysvaltain markkinoille muiden unionin jäsenten kustannuksella.

Gullon mukaan Mercosur ontuu, koska se sai 1990-luvulla "uusliberalistisen virustartunnan". Alkuperäinen koordinaation ajatus hylättiin ja kaikki jätettiin markkinavoimien armoille.

Hänen mielestään kauppajärjestön tehokas toiminta vaatisi valtiotason taloudellista yhteistyötä. Esimerkiksi Argentiinan ja Uruguayn kiista sellutehtaista on seurausta juuri makrotaloudellisen yhteistyön puutteesta.

Gullon mielestä makrotason yhteistyö mahdollistaisi sen, että koko tuotantoprosessi aina puuntuotannosta paperinvalmistukseen voitaisiin toteuttaa Mercosur-maissa. Nythän Uruguayssa tuotettu sellu aiotaan kuljettaa Eurooppaan jalostettavaksi.

Lisäksi Argentiina uhkaa haastaa Uruguayn Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen sillä perusteella, että tämä on kahdenvälinen asia. Uruguay puolestaan on pyytänyt Mercosuria välittämään kiistassa. Muut Mercosurin jäsenet katsovat voimattomina kaksintaistelua, joka uhkaa järjestön olemassaoloa.

Gullon mukaan yhdentyminen tarvitsee dynaamisen ytimen, eikä maanosassa ole yhtään kyllin vahvaa taloutta prosessin veturiksi.

Hän suosittelee yhdentymiseen pyrkiville Etelä-Amerikan maille uusliberalismin hylkäämistä ja siirtymistä "uusprotektionismiin". Lyhytaikainen ja valikoiva oman talouden suojaaminen sallisi kaikille osapuolille yhteisen ja tasa-arvoisen kehittymisen, Gullo kaavailee.