Uutinen

Esittelyssä: Kansalaisjärjestöyksikön uusi päällikkö

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön esimies vaihtui syyskuussa. Uusi päällikkö Okko-Pekka Salmimies on prosessien viilaaja, joka uskoo palvelualttiuden ja viihtyvyyden voimaan.
Mia Jokiniva
15.9.2009
Okko-Pekka Salmimies

Okko-Pekka Salmimies

  • Työ: UM:n kansalaisjärjestöyksikön päällikkö
  • Koulutus: VTM (valtio-oppi, kansantaloustiede, kansainvälinen oikeus)
  • Ikä: 41
  • Perhe: Naimissa, 14-, 11- ja 7-vuotiaat lapset
  • Harrastukset: kestävyyslajit, pallopelit ja rumpujen soitto

Millainen on ura- ja kansalaisvaikuttamistaustasi?

Opintojeni aikana toimin aktiivisesti ainejärjestössä ja ylioppilaskunnassa. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vastasin kansainvälisistä asioista ja pääsin myös osallistumaan ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Valmistumisen jälkeen olin Ulkopoliittisen instituutin tutkijana muutamia vuosia. Tein selvityksiä ja julkaisuja lähinnä valtionhallinnolle, mutta myös kansalaisjärjestöille. Myöhemmin työskentelin viestintätoimistossa konsulttina ja toimittajana. Virkauralle siirryttyäni työnkuvat ovat vaihdelleet pohjoismaisesta yhteistyöstä ihmisoikeuksiin, kauppaan, kehitykseen ja EU-asioihin. Ennen muuttoani ulkomaille olin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen virkamiessihteeri.

Mistä tehtävästä siirryit kansalaisjärjestöyksikön päälliköksi?

Olin neljä vuotta ministerineuvoksena Suomen OECD-edustustossa Pariisissa. Työsarkanani oli koko OECD-kenttä, eli kaikki yhteiskuntapolitiikan alueet lukuun ottamatta puolustus- ja kulttuuripolitiikkaa. Tein työtä useiden sidos- ja eturyhmien, kansalaisjärjestöjen ja tietysti valtionhallinnon kanssa. Työ oli suuressa määrin palvelutyötä.

Mitä nykyinen työsi kansalaisjärjestöyksikössä on?

Johdan asiantuntijayksikköä, jonka väki on hyvin ammattitaitoista. Viime viikkoina olen ehtinyt vasta syventyä asiasisältöihin ja opetella ihmisten työtapoja. Samankaltaisuuksia edelliseen työhöni on paljon. Tämän työn hienous ja haaste on vahva vuorovaikutus yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Siksi haluankin työskennellä palvelulähestymistapa mielessäni. Tämä on myös lähellä yleisiä arvojani.

Mitä uutta uskot tuovasi kuvioihin uutena päällikkönä?

Yksikköni vaikuttaa vajaan kahden viikon kokemuksella toimivan niin hyvin, ettei ainakaan alkuun tarvetta suuriin muutoksiin ole. Uskon silti, että toiminnan prosesseja voidaan edelleen kehittää ja hioa. Tässä työssä se tarkoittaa yksikkömme sisäisiä ja kumppaneiden eli kansalaisjärjestöjen kanssa käytettäviä menettelyjä. Asioita voidaan usein järkeistää vielä vähän.

Yksi syksyn haasteista tulee olemaan kumppanuusjärjestöjen ohjeistuksen selventäminen. Lisäksi sovimme kahdeksan kumppanuusjärjestön tai -säätiön kolmivuotisista hallintosopimuksista.

Tulen kiinnittämään huomiota myös kansalaisjärjestöjä koskevaan koulutukseen. Hanke- ja ohjelmakokonaisuuden osalta tarkoitus on keskustella koulutusta koskevien tarpeiden ja tarjonnan kohtaamisesta.

Millainen esimies olet?

Uskon, että tuloksellista työtä tehdään yhteisössä, jossa ihmiset viihtyvät. Viihtyvyys työssä tarkoittaa minulle ennen kaikkea luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Vaikka olemmekin viranomaisia, työntekijöiden luovuutta ja kehittämisen halua ei saa latistaa, vaan kannustaa.

Onko uuden kansalaisjärjestölinjauksen laatiminen käynnistynyt?

Viime viikon kumppanuusjärjestötapaamisessa ministeri Väyrynen ilmoitti, että käynnistämme asian selvitys- ja vertailutyön. Nyt näyttää siltä, että työ yritetään saada valmiiksi jo vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Mitä muuta kansalaisjärjestöyksikössä tapahtuu tulevan vuoden aikana?

Haluan käydä läpi vallitsevat prosessit laaja-alaisesti ja miettiä, onko niissä tarvetta hienosäätöön tai muutoksiin. Hanke- ja ohjelmatukeen liittyvien asiakirjojen sähköinen hallinta on yksi alueista, joita on mahdollista kehittää. Uskon, että näin meidän ja asiakkaidemme toiminta muuttuu tulevaisuudessa entistäkin tehokkaammaksi.