Uutinen

ESF: "Köyhien maiden ruokaturva on taattava"

Lontoossa järjestetyssä ruokaturvaseminaarissa pohdittiin kaupan ja ruoantuotannon välistä suhdetta.
Jukka Aronen
15.10.2004

Ruokaturvaa käsitelleessä seminaarissa Euroopan sosiaalifoorumissa keskusteltiin kiivaasti ruokaturvan merkityksestä köyhille viljelijöille. Kaikki puhujat maanviljelijöistä ympäristöaktiiveihin olivat yhtä mieltä siitä, että ruoalla on tuotteena erityisasema, ja siksi sen tuotantoa on käsiteltävä tarvittaessa eri tavalla kuin muiden tuotteiden.

Ranskalaisen CPE-järjestön Claude Giraud painotti ruokasuvereniteetin merkitysta ja määritteli sen valtioiden ja alueiden oikeudeksi päättää omasta ruokaturvastaan. Suvereniteettia pienentää muun muassa rikkaan pohjoisen harjoittama politiikka.

"Teollisuusmaiden harjoittama ylituotantoruuan dumppaaminen kehitysmaihin on laitonta ja skandaalinomaista. Se romahduttaa oman paikallisen tuotannon", Giraud totesi.

Giraud antoi kannatuksensa, monen muun panelistin tavoin, ruoantuotannon suojaamiselle tulleilla. "Köyhät viljelijät eivät ole yhtä kiinnostuneita uusien markkinoiden löytämisestä kuin jo olemassaolevan tuotantonsa suojelemisesta", hän painotti.

Protektionismin lisäksi kannatusta sai oikeudenmukainen kauppa, vaikka puhujat myönsivätkin, että koko termi on hankala. Useimmille se kuitenkin merkitsi globaalin talouden järjestämistä niin, että köyhimpien viljelijöiden erityistarpeet huomioidaan.

McDonald's vs. pavut

Joukon musta lammas oli Kepan nicaragualaisen kumppanijärjestön edustaja Victor Campos, joka sanoi kannattavansa elintarvikekaupan protektionismin asteittaista purkamista sekä etelässä että pohjoisessa.

"Vapaakauppaan on siirryttävä niin, että tullien korkeus ei ole epätasapainossa, ei ainakaan niin, että etelän on maksettava korkeampia tariffeja kuin pohjoisen", Campos sanoi Kepan haastattelussa.

"Tärkeää on myös taata se, että köyhimmän väestönosan tarpeet tulevat huomioonotetuiksi. Vaikka kauppaa vapautettaisiin lisää, oman väestön ruoansaanti on pyrittävä turvaamaan paikallisella tuotannolla."

Camposin mukaan paikallinen perinteinen kulttuuri jarruttaa ruokakaupan globaalistumista.

"Vaikka Nicaraguassa on avattu McDonald's jo vuosia sitten, siita ei ole tullut liian suosittu. Ihmiset eivät halua vaihtaa hyväksi koettua papu ja riisi -annostaan hampurilaisiin."


Food Sovereignty, Fair Trade and Diversity: Challenging Corporate Control -seminaari jarjestettiin Euroopan sosiaalifoorumissa Lontoossa 16.10.2004.


Kepan ESF 2004 -teemasivu