Uutinen

EPA-kritiikki pinnalla Ideaparkin tasauspäivillä

Namibian suurlähettiläs Theresia Samaria pelkää EPA-kauppasopimusten vaarantavan kehitysmaiden oman tuotannon. Taloudellisen integraation olisi lähdettävä reiluista kauppaehdoista ja Afrikan maiden tarpeista.
Olli Seuri
23.9.2008
OLLI SEURI20080922OSeuri_NamibianSuurlahettilasTheresiaSamaria_pieni.jpg

Namibian suurlähettiläs Theresia Samara puhui EPA-sopimusten epäoikeudenmukaisuudesta Ideaparkissa järjestetyssä tasauspäivän seminaarissa.

Namibian suurlähettiläs Theresia Samaria kritisoi Ideaparkissa järjestetyssä "Yritykset ja globaali tasaus" -tilaisuudessa EPA-sopimusneuvotteluita alkuperäisten tavoitteiden ja ihanteiden unohtamisesta. Hän vertasi puheessaan vapaakaupan ja reilun kaupan tavoitteita, joiden lähtökohta on pohjimmiltaan yhteneväinen: kehitysmaiden integroiminen tasaveroisina kumppaneina osaksi globaalia taloutta.

Ihanteet eivät kuitenkaan toteudu EU:n tarjoamin ehdoin. EU pyrkii edistämään vapaakauppaa lähes 80 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaan kanssa EPA-sopimuksin (Economic Partnership Agreement). Kansalaisjärjestöt ja osa kehitysmaista ovat tyrmänneet sopimukset, joiden pelätään lisäävän köyhyyttä.

"Nyt on kiire muuttaa talousjärjestelmä sellaiseksi, että vapaakaupan, reilun kaupan ja näiden sopimusten alkuperäiset ihanteet toteutuisivat", Samaria totesi Suomen Lähetysseuran ja Ideaparkin järjestämässä tasauspäivän yritystapahtumassa Lempäälässä.

Vapaa kilpailu vaarantaisi kehitysmaiden tuotannon

Lähes puolet Namibian väestöstä saa elantonsa maataloudesta, mutta tärkein vientiala on kaivosteollisuus. Suuri osa kaivannaisista viedään raaka-aineena, vaikka esimerkiksi osa timanteista hiotaan jo lähtömaassa. Kehitysmaissa raaka-aineiden jatkojalostus ja pienteollisuus ovat vaarassa, jos ne alistetaan EPA-sopimusten mukaiseen vapaakauppaan.

"Sopimuksissa ei oteta huomioon, että alkuvaiheessa olevaa tuotantoa pitää suojella. Meidän yrittäjämme ja maanviljelijämme eivät voi vielä kilpailla tasaveroisesti länsimaiden kanssa", Samaria linjasi.

Suurlähettiläs huomautti, että suurin osa kehitysmaista on nytkin epäedullisessa asemassa suhteessa kehittyneisiin maihin. Maat ovat riippuvaisia Yhdysvalloista, EU:sta tai Japanista, jotka kaikki suojaavat tuotantoaan vientituin tai tullein.

Pietikäinen: Kehitysmaiden huoli oikeuttu

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen jakoi Samarian huolen EPA-sopimusten mahdollisista vaikutuksista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa. Hänen mukaansa kukaan ei varmasti köyhdytä kehitysmaita tahallaan, mutta kauppakysymyksissä on tunnettava kehityksen ja maailmankaupan vaikutukset.

"Monilla kehitysmailla on oikeutettuja huolia siitä, että täydessä vapaakaupassa pientuotanto ja maatalous saattaisivat kärsiä", europarlamentaarikko sanoi.

Pietikäinen vertasi kehitysmaiden vaatimuksia suomalaisten tarpeeseen säilyttää kiistanalaiset maataloustuet. Kysymys on hänen mukaansa kansallisesti tärkeiden tuotannonalojen turvaamisesta.

Lisää tietoa aiheesta