Uutinen

Dominikaanisen kansalaisjärjestöt valmistautuvat WTO-neuvotteluihin

Kent Wilska
5.3.2001

"WTO:n Seattlen ministerikokouksen epäonnistuminen oli voitto meille, näin saatiin lisäaikaa valmistautua tulevaan", kertoi Maritza Amalia Guerrero Dominikaanisen tasavallan ulkoministeriöstä hotelli Meliaan 1.3. kerääntyneille kansalaisjärjestöjen edustajille.

Karibian alueen talouden tutkimuskeskuksen CIECAn (Centro de Investigación Económica para el Caribe) järjestämän tilaisuuden tarkoituksena oli tiedottaa Dominikaanisen tasavallan kansalaisjärjestöille siitä, miten kauppaneuvottelut etenevät sekä saada järjestöt aktiivisemmin mukaan vaikuttamaan Maailman kauppajärjestön WTO:n ja muiden maan hallituksen neuvottelemien kauppasopimusten sisältöön.

CIECAn toiminnanjohtaja Miosotis Rivas Peña kertoi Dominikaanisen tasavallan kansalaisjärjestöjen olevan useita muita alueen maita jäljessä kauppapoliittisten teemojen osalta. Ongelmana on hänen mielestään kansalaisyhteiskunnan "kauppapoliittinen lukutaidottomuus". Nyt maan hallitus solmii erilaisia kauaskantoisia ja laajavaikutteisia kauppasopimuksia suuren yleisön tietämättä ja ymmärtämättä niistä paljoakaan.

CIECA kuuluu Karibian alueen tutkimuslaitosten ja muiden järjestöjen muodostamaan ryhmään (Caribbean Reference Group), joka toimii aktiivisesti alueen ulkosuhteisiin liittyvien teemojen parissa. Ryhmän tavoitteena on laatia kansalaisjärjestöjen yhteinen strategia ja lobbauskampanja WTO:n marraskuun ministerikokousta ja mahdollista uutta neuvottelukierrosta varten.

Seminaarissa WTO:n ideaan sinänsä uskottiin, mutta vain jos siitä voitaisiin muodostaa nykyistä demokraattisempi ja sellainen organisaatio, joka valvoisi yhdenmukaisesti myös heikompien maiden etuja eikä vain lujittaisi teollisuusmaiden jo saavutettuja kilpailuetuja. Erityisesti vaadittiin teollisuusmaiden maataloussektorin avaamista ja sitä että WTO:n piiriin ei otettaisi uusia teemoja ennen kuin järjestelmän tähänastiset vaikutukset on arvioitu perusteellisesti.