Uutinen

Doha: Sisäpiirit vääntävät kättä toista päivää

Suvi Virkkunen
11.11.2001

Tänään sunnuntaina, WTO:n ministerikokouksen toisena varsinaisena kokouspäivänä, neuvotteluissa jatketaaan eri teemojen käsittelyä. Niin sanottu COW-komitea (Committee of the Whole) keskustelee TRIPS-sopimuksesta ja uusista aloista, joihin kuuluvat investoinnit, kilpailupolitiikka, julkiset hankinnat ja kaupan helpottaminen. Tämän jälkeen kaikki ensimmäisenä kokouspäivänä sovitut kuusi erityisteemaa on käyty COW-komiteassa läpi.

Kaikille on epäselvää, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Jatketaanko keskusteluja muista kysymyksistä, kuten esimerkiksi Bangaladesh esitti? Vai raportoivatko kuuden teemaattisen työryhmän vetäjät eli fasilitaattorit pienryhmäkeskusteluista muille? Useat kehitysmaat, muun muassa Uganda ja Intia, ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä, koska prosessi mielletään epäselväksi ja suljetuksi.

Pieni joukko kansalaisjärjestöedustajia järjesti eilen mielenosoituksen Yhdysvaltain lehdistötilaisuuden aikana. Mielenosoittajat vastustavat kehitysmaihin kohdistuvaa painostusta ja muita sopimattomia neuvottelutapoja. He huusivat: "What goes on behind the closed doors? Arm-twisting, arm-twisting!" (Mitä tapahtuu suljettujen ovien takana? Painostusta!) Media kuhisi ympärillä, ja Yhdysvaltain kauppaministeri jätti tulematta tilaisuuteen.

Ovet ovat todellakin sulkeutuneet. Kansalaisjärjestö- ja pressikortilla ei enää pääse konferenssikeskuksena toimivan Sheraton-hotellin sellaisiin osiin, joissa pidetään kokouksia. Myös delegaatioiden osallistumismahdollisuudet ovat rajalliset. Vain täysistuntoon, jossa koko ministerikokouksen ajan kansalliset viralliset puheenvuorot jatkuvat katkeamattomana puhetulvana, on avoin pääsy kaikilla delegaateilla.

COW-komiteaan voivat osallistua jokaisesta jäsenmaasta ministerin lisäksi kaksi virkamiestä ja teemaryhmien vetäjät. Niin sanottuihin "puheenjohtajan ystävien” (Friends of Chair) johtamiin keskusteluihin pääsevät vain ne, jotka ryhmän vetäjä päättää kutsua paikalle.

Vetäjän eli fasilitaattorin rooli on hyvin keskeinen ja se, miten hän keskustelut hoitaa, riippuu hänen omasta arviointikyvystään. Valtuuksista tai toimintatavoista ei ole päätetty yhteisesti. Neuvottelut ovat periaatteessa avoimia kaikille. Kuitenkin erään nimettömänä pysytelleen kehitysmaan suurlähettilään mukaan ne maat, joita fasilitaattori ei ole kutsunut, eivät edes tiedä, missä tai mistä aiheesta keskusteluja käydään ja ketkä niihin osallistuvat.

"Seattlessa maiden valikoitu jättäminen niin sanotun vihreän huoneen kokousten ulkopuolelle oli avointa. Kun maa jätettiin neuvottelujen ulkopuolelle, se todella tiesi jääneensä ulkopuolelle. Nyt tämäkin on salaista", hän sanoi.

Kansalaisjärjestöjen keskuudessa keskustelua herätti paljon se, miten fasilitaattori raportoi COW-komitealle työryhmässä käydyistä neuvotteluista. Jos keskustelut ovat pienryhmissä, joista muut eivät tiedä mitään, ei voi olla hyväksyttävää, että raportti annetaan muille maille muodossa, josta eivät käy selville mahdolliset erimielisyydet.

”COW-komitean on saatava tietää kaikki eri näkemykset asioista, vaikka kyseessä olisi vain yhden maan näkemys”, sanoi Third World Networkin Martin Khor eilen.
 

Taustatietoa edistyneimmille:Martin Khor ja Cecilia Oh (Third World Network) kommentoivat hyvin yksityiskohtaisesti kokouksen sisällöllisiä kysymyksiä seuraavasti:

- Ministerideklaraation johdantoteksti korostaa kaupan vapauttamisen hyviä puolia, mutta ei mainitse sen hyötyjen epätasapainoisesta jakautumisesta mitään.

- Maatalousartikla ei ole riittävän vahvasti muotoiltu. EU haluaa ei-kaupallisten kysymysten aseman vahvistamista, kehitysmaat niin sanotus ”kehityslaatikon” mainitsemista ja voimakkaampaa kieltä muun muassa vientitukien poistamisesta. CAFOD:n Duncan Green muistutti, että "kehityslaatikon" sisällyttäminen on saanut koko G77+Kiina–ryhmittymän tuen.

- Ei-maataloustuotteiden tullit on otettu mukaan siinä ymmärryksessä, että kyse olisi teollisuusmaiden tariffihuippujen (tariff peaks) alentamisesta. Nyt teksti koskettaa kuitenkin kaikkien maiden tuotteiden tullien alentamista edelleen. LDC-ryhmä on esittänyt, että kohtaan muotoillaan selvityksen teettäminen tullien alentamisen tähänastisista vaikutuksista maidensa työllisyydelle ja tulotasolle, mutta tämä puuttuu deklaraatioluonnoksesta.

- Uusien alojen osalta investointi- ja kilpailupolitiikan nykyinen muotoilu on bluffia. Hyväksyessään tämän tekstin ministerikokous päättäisi itse asiassa neuvottelujen aloittamisesta jo nyt, vaikka muodollinen päätös jäisikin seuraavalle ministerikokoukselle. Kehitysmaat ehdottavat seuraavaa tekstiä: ”Asian tutkiminen jatkuu työryhmässä, joka raportoi edistyksestään viidennelle ministerikokoukselle.” Tämä vastaa pitkälle ensimmäisen luonnoksen toista vaihtoehtoista muotoiluehdotusta, joka on nykyisestä luonnoksesta jätetty pois.

- Työohjelman organisaatiota käsittelevä osa sisältää useita ongelmia: Kaikkien neuvottelujen tulee loppua yhtä aikaa. Neuvottelukomitean perustaminen tarkoittaisi varsinaisten WTO-rakenteiden marginalisointia ja kehitysmaille resurssiongelmia, sillä henkilökuntaa ei riitä molempiin elimiin, neuvottelu- ja vakinaisiin elimiin Genevessä. Maiden on joko hyväksyttävä tai hylättävä kaikki sopimukset kerralla.

- TRIPS-sopimuksen niin sanotussa kansanterveysjulistuksessa väännetään kättä 52 kehitysmaan ehdotuksen ja 5 teollisuusmaan ehdotuksen välillä. Kehitysmaat haluavat poliittisen ministeritason julistuksen, joka varmistaa, että kansanterveys ajaa TRIPS-sopimuksen patenttisuojapykälien edelle, ja ettei riitauttamisella voida uhkailla sopimuksen tulkintakysymyksiä kansanterveyssyistä. TWN:n Victoria Tauli-Corpuz kertoi WHO:n muistuttaneen 9.11., että terveys on ihmisoikeus, mikä on vahvistettu sitovasti useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien sopimuksessa ja lasten oikeuksien sopimuksessa. Kyse ei siis voi olla kauppasäädösten tulkinnasta, eli siitä, sallitaanko patenttien rikkominen ihmisten terveyden takaamiseksi vai ei, hän korosti. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole valmis avaamaan TRIPS-sopimusta millään lailla, joten tilanne on todella tiukka.

TRIPS ja kansanterveys -julistusta pidetään kokouksen poliittisena testinä siitä, kuinkan kehitysmaiden näkemykset todella huomioidaan. Onko ”kehityskierroksesta” puhuminen vain terminologiaa vai tarkoitetaanko sitä todella?