Uutinen

Doha: Neuvottelut alkoivat - miten käy avoimuudelle ja demokratialle?

Suvi Virkkunen
10.11.2001

Yksinäinen kalastaja Dohan satamassa.DOHA -- WTO:n ministerikokouksen varsinaiset neuvottelut alkavat tänään Dohassa. Kansalaisjärjestöt seuraavat tarkkaan, kuinka neuvottelut käytännössä järjestetään. Pääsevätkö kaikki maat osallistumaan keskusteluihin, mitä tapahtuu niin sanottujen vihreiden huoneiden epävirallisille kokouksille ja kuinka pienryhmäkeskusteluista raportoidaan muulle kokousväelle ja yleisölle?

Eilisessä avajaistilaisuudessa Qatarin emiiri korosti neuvottelujen onnistumisen tärkeyttä sekä vähiten kehittyneiden maiden tarpeiden huomioimista.

Avajaistilaisuudessa puhuivat isäntämaan päämiehen lisäksi Qatarin kauppaministeri, joka toimii ministerikokouksen puheenjohtajana, WTO:n puheenjohtaja Mike Moore, Kofi Annanin viestiä tuonut UNCTADin pääsihteeri Rubens Ricupeiro ja WTO:n yleisneuvoston puheenjohtaja Stuart Harbison, joka on laatinut kokoustekstien luonnokset.

Puheissa ei ollut mitaan uutta tai yllätyksellistä. Kokouksen onnistumisen tärkeyttä korostettiin, samoin kuin sitä, että erimielisyydet on ratkaistava.

Eilen jäsenmaat ja maaryhmittymät keskittyivät laatimaan viime hetken strategioitaan ja ottivat selvää siitä, kuinka kokous käytännössä järjestetään. Varsinaiset kokoukset aloitetaan tänään lauantaina.

Ennen eilistä kenellekään ei ollut selvää, mitä ministerikokouksen ohjelmaan kuuluu. Varmaa oli ainoastaan se, että kokouksen aikana pidetään täysistunto, jossa kaikki jäsenmaat käyttävät virallisen viiden minuutin puheenvuoronsa. Käytännön järjestelyt ovat isäntämaan ja WTO:n viime hetken toimien varassa - tämä on kriitikoiden mukaan jälleen yksi osoitus selkeiden demokratiasäädösten tarpeesta.

Täysistunto eteni lauantaiaamuna koko ajan maapuheenvuoroineen. Nämä ovat poliittisia ilmauksia, jotka tuskin tuovat paljon uutta tietoa, joten varsinainen työ tehdään muualla. COW-komitea (Committee of the Whole) toimii varsinaisten neuvottelujen koordinaatiotahona. Jokaisesta maasta komiteaan voi osallistua kolme henkeä.

COW jakaantuu temaattisesti käsittelemään keskeisimpia kysymyksia. Eilen puhuttiin kuuden alatyöryhmän perustamisesta. Näitä ryhmiä johtaisivat ns. "puheenjohtajan ystävät". Jaottelu on seuraavanlainen: (puheenjohtajamaa sulkeissa) (1) maatalous (Singapore), (2) säännöt (Etelä-Afrikka), (3) TRIPS (Meksiko), (4) ns. Singaporen alat eli uudet alat (Chile), (5) ympäristö (Kanada) ja (6) toimeenpano (Sveitsi). Ministeri Kimmo Sasi kuuluu kokouksen varapuheenjohtajiin, jotka vetävät vuorollaan täysistuntoa ja COW-komiteaa.

Seattlesta on opittu sen verran, että kokoukset ovat kaikille maille avoimia eika päällekkäisiä kokouksia järjestetä. Laajojen työryhmäkokoonpanojen riskinä on kuitenkin se, että "todelliset" neuvottelut siirtyvät joka tapauksessa pieniin piireihin eli suljettuihin vihreisiin huoneisiin.

Kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa prosessin avoimuudesta. Muun muassa South Centre esittää, että kaikkien kokousten pöytäkirjat tulee julkistaa heti ja että vihreät huoneet kiellettäisiin. Keskeinen vaatimus on myös, että työryhmien puheenjohtajille ei annettaisi oikeutta laatia "omaa käsitystään jäsenten näkemyksistä". Tämä koskee eritoten ministerikokouksen päätöstekstiluonnoksia. Työryhmän tulisi raportoida COW-komitealle vain konsensuksen pohjalta.

Neuvotteluasioiden lisäksi kokouksen asialistalla on Kiinan ja Taiwanin jäsenyyspäätökset ja AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot) pyynnöstä eilen lisätty siirtymäajan jatkaminen Cotonou-sopimukselle.

Kiinan ja Taiwanin jäsenehdokkuudessa on oma pieni jännityksensä, sillä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hyväksymiset tehdäänkin eri päivinä. Kiinan jäsenyydesta päätetään ensin, ja Taiwan pelkää, etta päätösten välissä Kiina kaivaa esiin jonkin teknisen esteen Taiwanin jäsenyyden estämiseksi. Kiinaa on muistutettu, että päätöksen varsinainen vahvistaminen tapahtuu vasta kokouksen jälkeen eika sekaannuksia sallita.