Uutinen

Demo ry aloittaa demokratian vahvistamisen kehitysmaissa

Suomen eduskuntapuolueet ovat perustaneet yhteistyöjärjestön kehittämään vuoropuhelua kehitysmaiden parlamentaarikkojen kanssa demokratian vahvistamiseksi.
Jari Nousiainen
14.9.2005

Tansanialaiset parlamenttiedustajat kävivät Suomessa viime kunnallisvaalien aikana tutustumassa täkäläiseen poliittiseen järjestelmään. Suomalaispuolueiden edustajat kävivät puolestaan Tansaniassa vastavierailulla viime huhtikuussa. Yhteistyö Tansanian kanssa on ollut pohjustusta Suomen eduskuntapuolueiden 7.9. perustaman Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (Demo) ry:n tulevalle toiminnalle.

Demon tarkoitus on vahvistaa demokraattista kehitystä kehitysmaissa monipuoluejärjestelmää tukemalla. Ulkoministeriön kehityspoliittinen toimikunta on ollut mukana hahmottelemassa järjestön roolia. Demon puheenjohtaja, Keskustan Mirja Ryynänen uskoo koulutus- ja dialogiohjelmien olevan pääasiallisia toimintamuotoja.

Ryynänen kertoi, että maailmalta löytyy hyviä esimerkkejä vastaavista järjestöistä. Ruotsalaiset ja hollantilaiset ovat hänen mukaansa olleet aktiivisimpia demokraattisen kehityksen edistämisessä järjestötoiminnan keinoin.

Demokratiayhteistyölle on Ryynäsen mukaan tarvetta on erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. "Monipuoluejärjestelmän vahvistamisesta on Maailmanpankin mukaan tulossa hyvin vahva kehitystrendi." Myös Helsinki-prosessin esille nostama korruption vastustaminen on keskeinen tavoite Demon toiminnassa.

"Haluan korostaa sitä, että tämä on molemminpuolista oppimista", Ryynänen huomautti. Yhteistyön lähtökohdat tulevat hänen mukaansa kumppanimaista."Ei ole kyse siitä, että täältä mennään vaan viemään jotakin mallia, vaan yhteistyössä on opittavaa myös suomalaisilla puolueilla."

"Käytännössä yhteistyö olisi demokratiassa keskeisten henkilöiden, puolueiden aktiivihenkilöiden vuoropuhelua", Ryynänen täsmensi. Erityisen tärkeänä tehtävänä kehitysmaissa hän pitää opposition roolin kehittämistä.

Demon toimintaa on haluttu valmistella hyvin. Tansania-projekti käynnistettiin jo ennen yhdistyksen perustamista, jotta työ saadaan paremmin liikkeelle. Pilottiprojektin yhteistyömaaksi valittiin Tansania, koska pitkään jatkuneen kumppanuuden ansiosta yhteydet sinne ovat hyvät. "Pilottiprojektiin haluttiin maa jonka kanssa on helppo toimia", Ryynänen kommentoi. "Hankkeesta saa hyvän lisän siihen demokratiatyöhön, jota Tansanian kanssa tehdään."