Uutinen

Concord on uusi yhteistyöelin

2.3.2003

Tammikuun lopulla perustettiin uusi eurooppalainen, kehitysyhteistyöasioita seuraava ja niihin vaikuttava yhteistyöelin CONCORD. Sen muodostavat 15 EU:n jäsenmaan ja kolmen hakijamaan (Tsekki, Slovakia ja Malta) kansallista tahoa sekä kymmenen verkostoa (mm. Eurostep, Caritas Europa, Solidar). Yhteensä se edustaa noin 1200 kehitysyhteistyötä tekevää järjestöä Euroopassa. Aiemmin kehitysyhteistyöjärjestöjen etua valvonut Liaison Committeen (LC) lakkautettiin.

LC toimi kymmeniä vuosia järjestöjen edunvalvojana EU:iin päin, kunnes mm. talousongelmien takia päädyttiin sen lakkauttamiseen ja uuden yhteistyöelimen perustamiseen. Concord'n tavoitteena on ylläpitää yhteyksiä keskeisiin EU:n elimiin, vaikuttaa kansalaisjärjestöjen haettavissa oleviin määrärahoihin, ylläpitää pohjoinen - etelä -dialogia ja parantaa järjestöjen työn laatua.

Olennainen muutos vanhan LC:n toimintaan verrattuna on jäsenmäärän laajenemisen lisäksi uudenlainen rakenne. Enää jokaisella kansallisella taholla ei ole automaattisesti paikkaa hallituksessa, vaan toimintaa johtaa vaaleilla valittu yhdeksän henkinen hallitus. Varsinainen toiminta tapahtuu työryhmissä, joita ovat rahoitus-, EU:n puheenjohtajuus- ja kansainvälisyyskasvatustyöryhmät sekä uusina Cotonou-, kauppa-, globaalin kehityksen rahoitus-, laajenemis-, ruokaturva- ja humanitäärisen avun työryhmät. Työryhmät koostuvat Concord'n jäsenjärjestöjen edustajista, jotka ovat halukkaita edistämään eurooppalaista yhteistoimintaa. Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry etsiinkin parhaillaan kiinnostuneita järjestöjä Suomesta mukaan työryhmien toimintaan.

Concord'n puheenjohtajaksi valittiin hollantilainen Frans Polman. Hallituksessa ovat Giampiero Alhadeff (Solidar), Claudia Bonk (Itävalta), Bart Bode (CIDSE), Justin Kilcullen (Irlanti), Jan Plesinger (Tsekki), Carol Rask (Aprodev), Elke Rustenberg (Saksa), Niles Tofte (Tanska) ja Jean-Louis Vielajus (Ranska). Concord'n arjen rutiineista vastaa seitsemän hengen toimisto Brysselissä.