Uutinen

CONCORD: Sukupuolinäkökulma tiiviimmin osaksi EU:n kehityspolitiikkaa

Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymä CONCORD vaatii EU:ta ottamaan gender-ajattelun yhä järjestelmällisemmin osaksi kehityspolitiikkaa.
Sanna Jäppinen
24.10.2004

CONCORD kokoaa yhteen yli 1 500 eurooppalaista kehitysyhteistyöstä kiinnostunutta kansalaisjärjestöä. Viime viikolla järjestöjen edustajia kerääntyi lobbaamaan europäättäjiä Development Days -tapahtumaan Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Samalla kokoontui ensimmäisen kerran CONCORDin uusi gender- eli sukupuoliteemaan ja tasa-arvoon keskittyvä työryhmä. Kehyksen (Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys) edustajana työryhmässä on ohjelmajohtaja Anne Pönni Suomen World Visionista.

"Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan verrattuna EU laahaa sukupuolikysymyksissä perässä. Työryhmämme pyrkii lisäämään tietoisuutta aiheesta lähinnä yhteisten kannanottojen avulla. Ensi vuoden tärkeitä merkkipaaluja ovat naisten oikeuksia käsittelevä Pekingin seurantakokous ja YK:n vuosituhattavoitteiden viisivuotisjuhlat", Pönni kertoo.

Yksi CONCORDin päämääristä on saada lisää varoja EU:n erilliselle Women in Development -rahoituslinjalle. Tällä hetkellä sitä kautta ohjautuu vain 0,2 prosenttia unionin koko kehitysyhteistyörahoituksesta. Vielä tärkeämmäksi tavoitteeksi Pönni mainitsee kuitenkin gender-ajattelun valtavirtaistamisen osaksi kaikkea kehitysyhteistyötä. "Sekä naisten että miesten on saatava äänensä kuuluviin."

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo hankkeita suunniteltaessa on paneuduttava paikalliseen kulttuuriin ja otettava huomioon naisten ja miesten roolit: mitkä työt kuuluvat kellekin ja kuka tekee päätöksiä mistäkin.

"Hyvinkin pienet yksityiskohdat voivat olla merkittäviä oikean kohdennuksen kannalta", Pönni muistuttaa. "Vaikkapa kotieläinhanketta suunniteltaessa on otettava selvää siitä, kuka eläimiä hoitaa tai kuka päättää siitä, syödäänkö kananmunat vai menevätkö ne myyntiin."

Lisää tietoa aiheesta

www.concordeurope.org
IPS: Action Urged Over Gender Equality
Kepan raportti: Kuka pelkää genderiä? - Sukupuoliroolit
hankeyhteistyössä