Uutinen

CD-romppu kouluille maailman lasten tilanteesta

Tuuli Lahti
13.8.2000

Suomen Unicef on julkaissut Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tuella tuotetun Meidän lasten maailma -CD-rompun, joka sisältää teemakarttoja ja tilastoja maailman lasten tilanteesta. Kartat ja tilastot pohjautuvat Unicefin Maailman lasten tila 2000 -raporttiin. Kartoista ja niiden selityksistä ilmenee mm., että:

  • maan velkaantuneisuus vaikuttaa vahvasti lasten hyvinvointiin
  • joka kymmenes rikkaiden maiden lapsista elää köyhyydessä
  • kehitysmaissa on 250 miljoonaa lapsityöläistä
  • eräissä maissa 25% lapsista tekee töitä
  • 130 miljoonaa kehitysmaiden lasta ei käy koulua
  • aliravitsemus aiheuttaa yli puolet pikkulasten kuolemantapauksista kehitysmaissa
  • monissa Afrikan maissa alle 18-vuotiaita on yli puolet väestöstä

Suomen Unicefilla on kuusi omarahoitteista ohjelmaa Suomen lähialueilla, Afrikassa ja Aasiassa. Venäjällä Pietarissa on käynnissä ohjelma katulasten ja Kaliningradissa huumenuorten hyväksi. Tsadissa rahoitetaan sekä vesi- että terveysohjelmaa, Mosambikissa tuetaan vammaisten lasten elinolosuhteita ja Vietnamissa tyttöjen koulunkäyntiä. Ohjelmat esitellään CD-rompulla.

Meidän lasten maailma -CD-romppu on lähetetty elokuussa kaikkiin Suomen peruskouluihin ja oppilaitoksiin. Romppu sisältää myös virikkeitä ja videoita lapsen oikeuksista. Se esittelee kouluille osallistumismahdollisuuksia Unicefin työhön Unicef-kävelyn ja taksvärkin kautta. Romppua voi myös ostaa Suomen Unicefista 40 mk:n hintaan.

Lisätietoja: Tuuli Lahti, koulutoiminnan suunnittelija, p. 09-58450213/ tuuli.lahti@unicef.fi