Uutinen

Cancun: Kehitysmailta tiukkoja vaatimuksia

WTO:n yleisneuvoston puheenjohtajan kolme viikkoa sitten julkistama esitys Cancunin sopimukseksi poimi maatalouden ratkaisut lähes suoraan EU:n ja USA:n esityksestä ja jätti kehitysmaiden vaateet kutakuinkin huomiotta.
Sari Laaksonen
9.9.2003

Kehitysmaiden G21-ryhmä, jota johtavat Kiina, Intia, Brasilia, Argentiina ja Etelä-Afrikka, vaati tiistaina Cancunissa vientitukien lopettamista sekä teollisuusmaiden kotimaisten tukien leikkaamista rankemmalla kädellä kuin mitä EU ja USA olivat aikaisemmin esittäneet. G21-maiden ehdotuksessa pyrittiin myös ottamaan huomioon kehitysmaiden keskinäiset erot ja tarjoamaan kehityseroihin perustuvia yksilöllisempiä ratkaisuja tullipolitiikassa.

Alunperin 17 kehitysmaan elokuussa tekemä esitys on kerännyt kasvavaa tukea kehitysmaissa. Egyptin liittyminen tiistaina joukkoon nosti lukumäärän 21:een.

WTO:n yleisneuvoston puheenjohtaja Carlos Perez del Castillon kolme viikkoa sitten julkistama esitys Cancunin sopimukseksi poimi maatalouden ratkaisut lähes suoraan EU:n ja USA:n esityksestä ja jätti kehitysmaajättien paperin kutakuinkin huomiotta, vaikka G21-maat edustavat noin puolta maapallon väestöstä ja valtaosaa maailman viljelijöistä. Esityksen takana seisovat suurimmat kehitysmaat esittivät loukkaantumisensa siitä, että heidän paperinsa oli jätetty huomiotta, ja vaativat sen nostamista del Castillon paperin rinnalle. Maat painottavat, että heidän paperinsa perustuu maatalouskaupan oikeudenmukaistamiselle.

Kiinan, Intian ja Brasilian vetämän ryhmän esitys on osin ansiokas ja se ansaitsisi nousta neuvottelupöytään jo siitäkin syystä, että se on laadittu yhtä suurella asiantuntemuksella kuin EU:n ja USA:n esitys. Esitys ei kuitenkaan tuo riittävästi esille köyhimpien kehitysmaiden ruokaturvan kannalta tärkeitä tullimekanismeja.

G21-ryhmän esitystä täydentämään nousikin Cancunissa tiistaina Indonesian vetämän 23 kehitysmaan julkilausuma, jossa vaaditaan erityisten tuotteiden (Special Products) ja erityissuojatullien (Special Safeguard Mechanism) nostamista maatalousneuvotteluiden keskiöön. Erityisillä tuotteilla tarkoitetaan niitä maataloustuotteita, jotka ovat kunkin maan ruokaturvan toteutumisen kannalta tärkeitä. Maatalousneuvotteluissa on pitkään käytetty erityisten tuotteiden käsitettä, mutta se ei ole vielä saanut sisältöä.

Indonesian vetämä ryhmä vaatii kehitysmaille oikeutta itse määritellä ne tuotteet, jotka ovat niille ruokaturvan kannnalta tärkeimpiä. Lisäksi kehitysmaat vaativat päätöstä siitä, saavatko ne erityisten tuotteiden kategorian alla suojella tuotantoaan niin, että näiden tuotteiden tullitasoa ei tarvitse lainkaan leikata vai kohdistetaanko tuotteisiin pienempiä tullileikkauksia kuin muihin tuotteisiin. Erityissuojatullit ovat niinikään mekanismi tuotannon suojelemiseksi.

Kehitysmaat vaativat erityissuojatullimekanisminkin kohdalla sisällön määrittelyä: mihin tuotteisiin tulli voidaan kohdistaa, millä edellytyksillä sitä voidaan käyttää ja kuinka pitkälle ajalle erityissuojatulli voidaan asettaa suojaamaan tuotetta, jonka tuotantoa dumppaaminen vaarantaa.