Uutinen

Cancun: Euroopasta tukea kehitysmaiden puuvillatuotannolle

Ensimmäinen merkittävä WTO:n ministerikokouksen oheistapahtuma Cancunissa oli Saksan 8.9. järjestämä "Cotton Day". Saksan ohella Britannia ja Ruotsi lupasivat tukea afrikkalaisille puuvillanviljelijöille.
Sari Laaksonen
8.9.2003

Puuvillailtapäivän aiheena oli neljän Länsi-Afrikan maan – Beninin, Burkina Fason, Tshadin ja Malin - heinäkuussa tekemä aloite köyhyyden vähentämiseksi. Saksan kehitysyhteistyöosaston järjestämän tilaisuuden tarkoituksena oli luoda keskusteluyhteys Afrikan maiden ministerien sekä muutamien EU-maiden edustajien välille ennen kuin puuvillaa koskeva aloite on ministerikokouksen käsittelyssä keskiviikkoiltana.

Benin, Burkina Faso, Tshad ja Mali vaativat kolmea asiaa. Ensimmäisenä vaateena on niin sanottu "early harvest decision", joka ei tarkoita, etta maat tahtoisivat oikeuden kerätä ja kaupata puuvillasatonsa aikaisemmin kuin kilpailijansa, vaan että päätös puuvillasta halutaan välittömästi. Jos tämä onnistuu, se tarkoittaa asian ratkeamista jo Cancunin kokouksen aikana, ja päätöksen irrottamista "single undertaking" -menettelystä. "Single undertaking" viittaa WTO:n normaaliin päätöksentekoprosessiin, jossa kaikista sopimusaloista päätetään yhtäaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etta jos sopuun ei päästä yhdessä aiheessa, niin sopimusta ei synny muillakaan kaupan aloilla.

Toiseksi Benin, Burkina Faso, Tsad ja Mali vaativat kaikkien puuvillaan kohdistettujen tukien lakkauttamista kolmen vuoden siirtymäkauden aikana 2004-06. Yhdysvallat ja Euroopan unioni tukevat puuvillantuotantoaan vuosittain neljällä miljardilla dollarilla. Länsi- ja Keski-Afrikan maat puolestaan häviävät joka vuosi miljardi dollaria näiden tukien seurauksena.

Tukien aiheuttaman tulonmenetyksen vuoksi 10 miljoonaa länsi- ja keskiafrikkalaista puuvillanviljelijää elää jatkuvasti konkurssin partaalla. Tuet puolestaan hyödyttävät vain 125 000 yhdysvaltalaista ja eurooppalaista viljelijää. Länsi- ja Keski-Afrikan maatalousviennin tuloista kaksi kolmannesta tulee puuvillasta. Maiden asemaa ei auta se, etta puuvillan maailmanmarkkinahinta on tukien aiheuttaman ylituotannon seurauksena puolittunut vuosien 1997 ja 2002 välillä.

Kolmas vaatimus on, etta tuista luopumisen siirtymäaikana vähiten kehittyneiden maiden tulonmenetystä kompensoidaan.

Paikalla olleet Saksan ja Britannian kehitysyhteistyöministerit sekä ruotsalainen kauppapoliittinen virkamies kertoivat maidensa hallitusten tukevan esitettyä puuvillatukien leikkaamista. Kehitysyhteistyöministerit eivät uskoneet kompensointiin kansainvälisen kauppajärjestelmän sisällä, mutta Saksan kehitysyhteistyöministeri Heidemarie Wieczorek-Zeul lupasi vieda asian parin kuukauden päästä koittavaan Maailmanpankin vuosikokoukseen ja esittää, etta pankki pistäisi pystyyn erityisen kompensaatiorahaston.

Wieczorek-Zeul puhui myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tarjoamista mahdollisuuksista kompensoida unionin kahta puuvillantuottajamaata - Kreikkaa ja Espanjaa - tukien leikkaamisen aiheuttamien tulonmenetysten johdosta. Ministeri uskoo, etta tukien ja tuotannon määrään perustuvan järjestelmän purku tarjoaa realistisia mahdollisuuksia tukea eurooppalaista maataloutta ja maaseudun kehitystä niin, että liikatuotannon dumppaaminen kolmansiin maihin loppuu.