Uutinen

Brownilta lakiesitys Britannian kehitysaputavoitteen saavuttamiseksi

Britannian pääministeri Gordon Brown julkisti perjantaina 15.1. lakiesityksen, joka toteutuessaan sitoo Britannian nostamaan kehitysapurahansa 0,7 prosenttiin kansantulosta.
Lauri Haapanen
18.1.2010

Haitilaisten kärsimys on herättänyt maailmanlaajuisen halun auttaa. Britannian pääministeri Gordon Brown kuitenkin korostaa The Independent -lehden kirjoituksessaan, että yksittäinen katastrofi ei saa painaa muita köyhyydestä kärsiviä unohduksiin.

Brown muistuttaa, että ilmastonmuutos ja talouden taantuma iskevät vakavimmin kehitysmaiden köyhään väestöön.

Konkreettisena toimena Brown ilmoittaa, että Britannia ei tyydy ainoastaan täyttämään vuodelle 2010 tekemiään apulupauksia, vaan ylittämään ne.

"Sen vuoksi tänään [perjantai 15.1.] Britannia julkistaa ensimmäisenä valtiona maailmassa lakiluonnoksen, joka antaa vakuutuksen siitä, että me tulemme saavuttamaan ja ylläpitämään 0,7 prosentin aputavoitteen."

YK:ssa yhteisesti sovitun tavoitteen mukaan kehitysmäärärahojen osuus tulisi nostaa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2015 mennessä.

Vuonna 2008 Britannian kehitysapubudjetin osuus BKTL:stä oli 0,43 prosenttia.

Uuden lain lisäksi Brown kertoi, että Britannia etsii uusia ja innovatiivisia rahoituslähteitä köyhyys- ja ilmastotaisteluun ja vahvistaa kehitysmaiden omia voimavaroja köyhyyden vastaisessa taistelussa.

Gallup: köyhyys vakavin uhka

Brownin ilmoitus kasvavasta panoksesta köyhyyden poistamiseen myötäilee yleistä mielipidettä. Maailmanlaajuisesta kyselytutkimuksessa käy nimittäin ilmi, että köyhyys arvioidaan maailman pahimmaksi ongelmaksi ennen esimerkiksi ilmastonmuutosta, terrorismia tai sotia.

BBC:n teettämään tutkimukseen vastanneilta kysyttiin, kuinka vakavina he pitävät erilaisia globaaleja uhkia. Seuraavassa ovat prosenttijakaumat niistä, jotka pitivät kyseistä ongelmaa "erittäin vakavana".

  1. 71% äärimmäinen köyhyys
  2. 64% ympäristöongelmat ja saasteet
  3. 63% ruoan ja energian hinnanousu 
  4. 59% tautien leviäminen 
  5. 59% terrorismi 
  6. 58% ilmastonmuutos 
  7. 59% ihmisoikeuksien loukkaukset 
  8. 58% maailmanlaajuinen taloustilanne
  9. 57% sodat ja aseelliset konfliktit
  10. 48% työntekijöiden oikeuksien loukkaaminen

Kyselyyn haastateltiin yli 25 000 ihmistä 23 maasta. Se tehtiin viime kesä- ja lokakuun välisenä aikana kasvokkain ja puhelimessa sekä Japanissa sähköisesti.

BBC Global Newsin tilaaman tutkimuksen teki GlobeScan.

Lisää tietoa aiheesta