Uutinen

Britanniassa jaetaan miniavustuksia kansainvälisyyskasvatushankkeille

Brittein saarilla on käytössä hakumenettely, jossa järjestöt voivat hakea tukea pienille kansainvälisyyskasvatushankkeilleen (development awareness mini grants programme).
2.12.2003

Britannian ulkoministeriön (DFID) kehitysyhteistyöosaston strategian yksi pääkohdista on tietoisuuden levittäminen maailmanlaajuista asioista. Isomman Development Awareness -ohjelman miniavustusohjelman kautta se kanavoi 1,5 miljoonaa puntaa paikallisille järjestöille.

Miniavustukset on tarkoitettu järjestöille tai verkostoille, jotka toteuttavat 1-3 vuoden hanketta, jonka tarkoituksena on herättää yleisön kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin. Englannin osalta hakuprosessia hallinoi Development Education Association (DEA).

Hakumenettelyssä priorisoidaan hakemuksia, jotka toteutetaan paikallisella tai alueellisella tasolla ja niissä on mukana etnisten vähemmistöjen järjestöjä. Lisäksi hankkeiden tulee tavoittaa uusia kohderyhmiä, niistä täytyy löytyä uutta innovatiivisuutta ja niiden tulee tukea paikallisten toimijoiden voimavarojen vahvistamista. Hakemuksista täytyy käydä ilmi mistä ja keiden tarpeesta idea on lähtenyt liikkeelle, miten eri tahot ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa, miten hanke linkittyy muihin olemassa oleviin hankkeisiin tai ohjelmiin, ja tietenkin se, mitä tuella saadaan aikaan.

Yhtä hanketta voidaan tukea maksimissaan 10 000 punnalla vuodessa. Hakijalta vaaditaan myös omarahoitusta hankkeen toteutukseen. Hakuaika on kerran vuodessa. Tänä vuonna hakemuksia tuli yhteensä 60, joista 12 rahoitetaan. Kukin hyväksytty hanke saa keskimäärin 5000 puntaa per vuosi.

Michila Critchley DEA:sta hoitaa hakemuskäsittelyä Englannin osalta. Hänellä on kollegoja Pohjois-Irlannissa, Skotlannissa ja Walesissä. Eniten hakemuksia tulee englantilaisilta järjestöiltä. Yhdelle ihmisille hakemuskäsittelyn hallinnointi on kokopäiväinen työ. Critchley kollegoineen käy heti edellisen hakukäsittelyn päätyttyä keskustelut DFID:n kanssa seuraavan vuoden painopisteiden määrittelystä. Palautetta kerätään hankkeiden raporteista, ministeriön painotuksista ja ajankohtaisista trendeistä. Tulevan hakukierroksen painopisteiden määrittelyn jälkeen, ennen hakukierroksen alkamista, DEA järjestää hakijajärjestöille koulutusta hakemusten täyttämisestä.

Hakemusten käsittely alkaa heti hakuajan päättymisen jälkeen. Käsittelijä kirjoittaa lausunnon jokaisesta hakemuksesta ja jakaa ne parhaimmuusjärjestyksessä A-,B- ja C-listoille. Hakemukset käsittelee neljähenkinen paneeli. Kukin paneelin jäsen ottaa kantaa lausuntoihin. Yhteisessä kokouksessa päätetään, mitkä hankkeet saavat rahoitusta. DEA tekee esityksen DFID:lle, joka vahvistaa päätöksen.

Critchley kokee työnsä mielenkiintoiseksi sen suuresta hallinnollisesta osuudesta huolimatta. Käsittely antaa aitiopaikan seurata paikallisia kampanjoita, niiden suunnitelmatasolta loppuun saakka. "Pieniä hankkeita tarvitaan ja niitä pitää tukea, niiden onnistumisprosentti on korkea ja vaikutusmahdollisuudet paljon paremmat kuin suurilla hankkeilla", painottaa Critchley.