Uutinen

Balin neuvottelut venyvät - ja vesittyvät?

Timo Kuronen
5.6.2002

Balin PrepComissa eli kestävän kehityksen huippukokouksen neljännessä valmistelukokouksessa on neuvoteltu jo reilu viikko Johannesburgin toimintaohjelmasta, tai Balin sitoumuksista, joksi asiakirjaa tällä hetkellä kutsutaan.

Lähes kaikki keskeiset kysymykset kestävän kehityksen toimeenpanomalleista ovat vielä auki. Kokouksen puheenjohtajisto korosti aluksi sitä, että virkamiesneuvottelut olisi saatava loppuun ennen ministeritason tapaamista kesäkuun 5.-7. päivinä, mutta aikataulun petettyä sitoumuksen tekstin sisällön laadintaan osallistuvat nyt vain keskeisimmät neuvottelijat. PrepCom loppuu perjantaina ja pyrkimyksenä on edelleen se, että Johannesburgin huipputapaamiseen jäisi vain poliittisen julkilausuman laadinta.

Maailman ympäristöpäivänä ministerikokouksen avannut Indonesian presidentti Megawati Sukarnoputri vaati hallituksilta poliittista tahtoa maailman rakentamiseksi uudelleen. YK:n varapääsihteeri Louise Frechette sanoi puheenvuorossaan, että yksityissektoria tarvitaan kestävän kehityksen toteuttamiseen, mutta yritysten täytyy muuttaa toimintamallejaan. "Muutoksen kustannuksia ei pidä pelätä, sillä staus quon ylläpitäminen voi tulla vielä kalliimmaksi - on ajateltava pitkällä tähtäimellä", hän sanoi.

Pitkittyneissä neuvotteluissa yhteisymmärrys toimintaohjelman suhteen on löytynyt muun muassa metsäkysymyksissä, joissa pyritään maailmanlaajuisesti laittomien hakkuiden vähentämiseen. Toinen suomalaista valtuuskuntaa tyydyttävä kompromissi on pyrkimys makean veden takaamiseen puolelle sen puutteessa oleville talouksille vuoteen 2015 mennessä. Useiden teollisuusmaiden ryhmä on sittemmin asettanut vesiaikataulutavoitteen kyseenalaiseksi ja useat kehitysmaat vaativat, että vesipalveluja ei saa vaatia yksityistettäväksi.

Tärkein Suomen ajama kysymys, eli tuotanto- ja kulutustapojen muutos kestävämmälle tasolle on vielä auki erityisesti Yhdysvaltain ja öljyntuottajamaiden vastustuksen vuoksi. Muutkin tärkeät kysymykset, kuten köyhyyden lieventäminen, energia, biodiversiteetin suojelu sekä kauppa ja globalisaatio ovat vielä neuvottelupöydällä. Kestävän kehityksen rahoituksesta ollaan vielä eri mieltä, sillä Monterreyn kokouksessa Yhdysvaltain koettiin asettavan lisäehtoja kehitysavun lisäämiselle. Yhdysvallat ja Japani eivät myöskään ole olleet valmiita lisämyönnytyksiin velkakysymyksissä.

Neuvottelut kumppanuushankkeista, jotka on nähty yhdeksi tärkeäksi keinoksi toimintaohjelman sitoumusten toteuttamiseksi, ovat jääneet vielä toteutumatta. Hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan osallistujien välisissä tapaamisissa kansalaisjärjestöt ja alkuperäiskansat vastustivat kumppanuushankkeita ja myös naiset, nuoret sekä ammattiliitot suhtautuivat hankkeisiin varauksellisesti. Teollisuuden edustajat ilmoittivat toivovansa selkeitä laatuvaatimuksia hankkeille. Yleiskeskustelun kovin kritiikki kohdistui monikansallisiin yrityksiin ja Yhdysvaltoihin, joka halusi mahdollisimman väljät ehdot hankkeille.

Ilmapiiri Balin valmistelukokouksessa näyttää olevan melko turhautunut. EU ja suurin osa muiden osallistujamaiden hallituksista ovat pettyneitä Yhdysvaltain tinkimättömään linjaan ja sitä myötä vesittyneisiin tekstiluonnoksiin. Etelässä ollaan pettyneitä varsin laihoista lupauksista uudelle avulle. Lisäksi etelä jakaantuu maihin, jotka pitävät kiinni fossiilisten polttoaineiden (öljy, hiili) tuotannostaan sekä maihin, jotka odottavat kumppanuussopimuksia velan vaihtamiseksi luonnonvarojen suojeluun. Kolmannen ryhmän muodostavat maat, jotka tarvitsevat lisää varoja kaikkein polttavimpien köyhyys- ja ympäristöongelmien voittamiseen.

Lisätietoa kestävän kehityksen huippukokouksesta Kepan WSSD-sivuilla