Uutinen

Ay-liike huolissaan tietoyhteiskuntahuippukokouksesta

Ammattiyhdistysliikkeen mukaan työelämän pelisäännöt puuttuvat kokouksen asialistalta.
Brian Thomson
27.10.2003

IPS -- Joulukuussa pidettävän YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) ympärillä käy jo etukäteen kova kuhina. Ammattiyhdistysliike kantaa huolta siitä, että it-yritysten työntekijöiden asema jää kokouksessa liian vähälle huomiolle.

WSIS-kokoukselle luonnosteltu periaatejulistus ja toimintaohjelma eivät tyydytä UNI:tä, joka on Sveitsissä päämajaansa pitävä ammattikoulutetun ja palvelualan väen kansainvälinen liitto (Union Network International).

WSIS järjestetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen pidetään Genevessä 10.-12. joulukuuta ja toinen Tunisissa marraskuussa 2005.

UNI:llä on eri maissa yhteensä noin 15 miljoonaa jäsentä, joista 3 miljoonaa työskentelee telekommunikaatio- ja informaatioteknologia-alalla.

UNI:n mukaan WSIS-huippukokousta valmistelevat hallitukset ja yritysmaailma ovat sivuuttaneet keskeiset aiheet, kuten työntekijöiden oikeudet, työelämän pelisäännöt, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tasa-arvokysymykset.

Liiton pääsihteeri Philip Jennings jatkaa unohtuneiden aiheiden listaa vielä it-alan yleisillä kysymyksillä, joihin kuuluvat telekommunikaation turvaaminen kaikille tasaveroisesti ja julkisten investointien rooli.

Ay-liike vakuuttaa, että se on tietoinen maailman muuttumisesta: työn organisointi on muuttunut, samoin sen sijainti ja se, miten työtä tehdään ja kuinka yritykset toimivat. Liikkeen mielestä juuri näistä asioista WSIS:ssä pitäisi puhua.

Telekommunikaatio-osastoa UNI:ssä johtava Neil Anderson huomauttaa, että WSIS:n periaatejulistus mainitsee ohimennen YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, mutta työntekijöiden oikeuksista se ei virka mitään.

"Tietoyhteiskunta ei toimi ilman tuotteita, joiden valmistamiseen tarvitaan työntekijöitä. Siksi heidät on huomioitava asiakirjoissa. Jotkut hallitukset eivät sitä halua, ja varmasti myös yritykset vastustavat sitä jossain määrin", Anderson selittää.

Hallitusten ja liike-elämän ohella WSIS:n valmisteluissa on kolmantena osapuolena "kansalaisyhteiskunta". AY-liikkeen mukaan hallitukset ovat kuitenkin määrätietoisesti pitäneet sen päätöksenteon ulkopuolella. Jennings kertoo, että asiasta on valitettu kokouksen valmistelukomitealle, joka on yrittänyt korjata tilannetta.

Kansalaisjärjestöille ja muille kansalaisyhteiskunnan edustajille on varattu tunti epävirallista kokousaikaa aina ennen virallisia WSIS-istuntoja. "Iloitsemme siitä, että meillä on mahdollisuus tulla kuulluiksi, mutta se ei riitä. Vaarana on se, että päädymme pitämään puheita vain omillemme", Jennings aprikoi.

Ay-liikkeen mukaan huippukokouksesta tulee pannukakku, jos Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n esitykset "nielaistaan kokonaisina". Niissä vaaditaan talouden liberalisointia sekä sääntelyn purkamista ja vähätellään julkisten palvelujen kykyä kohdata it-vallankumouksen haasteet.

"Esimerkiksi Kolumbiassa Maailmanpankki määräsi teleyhtiön yksityistettäväksi. Samalla kyseenalaistettiin periaate telekommunikaation saattamisesta kaikkien ulottuville", Jennings sanoo.

Hänen mielestään liike-elämä on unohtanut it-vallankumouksen yhteiskunnallisen puolen. "Kyse ei ole vain parannetuista teleyhteyksistä, vaan siitä, mitä tämä uusi maailma ihmisille merkitsee."

WSIS:n pääteemaksi on nostettu maailman rikkaiden ja köyhien välisen "digikuilun" kaventaminen. Ay-liike pitää asiaa tärkeänä, mutta sen mielestä kokouksen pitäisi keskittyä myös sosiaaliseen kuiluun.

"Kyse on myös siitä, paljonko ihmiset ansaitsevat, missä he sen ansaitsevat, ja millaisin ehdoin uusia työtilaisuuksia luodaan uudessa ympäristössä. Etsimme kansalaisjärjestöjen tukea tälle aloitteellemme", Jennings jatkaa. Hänen mukaansa ay-liike lähtee Geneven huippukokoukseen verrattain hyvin valmistautuneena, sillä se on koonnut rivinsä yhteisten tavoitteiden taakse.