Uutinen

Avun tuloksellisuus suurennuslasin alle Accrassa

Avunantajat ja vastaanottajamaat kokoutuvat 2.-4.9. arvioimaan, miten kehitysyhteistyön tuloksellisuus on kehittynyt. Perinteiset avunantajamaat yrittävät houkutella kokoukseen osallistuvan Kiinan mukaan yhteistyöhön.
Eeva Eronen
27.8.2008

Avun tuloksellisuutta pohtiva huippukokous kokoontuu Ghanan Accraan 2.-4. syyskuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu seitsenhenkinen valtuuskunta, jota johtaa kauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Accraan kokoontuvien yli sadan maan ministerien ja kansainvälisten organisaatioiden päähuomio kohdistuu kehitysmaiden ja avunantajamaiden vuonna 2005 sopimiin yhteisiin pelisääntöihin eli niin sanottuun Pariisin julistukseen. Kokouksessa selvitetään, kuinka periaatteiden toteuttaminen on onnistunut ja miten yhteistyötä pitäisi jatkossa parantaa.

"Yleisviesti tulee olemaan, että kaikilla alueilla on menty kansainvälisesti eteenpäin, muttei tarpeeksi vauhdikkaasti", ulkoministeriön yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Riitta Oksanen arvioi noin viikkoa ennen kokouksen alkua.

Kokouksen järjestävät OECD, Afrikan kehityspankki ja Maailmanpankki.

Järjestöt: Aidompaa omistajuutta

Pariisin julistus painottaa omistajuutta, mikä tarkoittaa, että kehitysmaat määrittelevät itse omat tarpeensa ja kehityksen painopisteet. Julistus painottaa muutenkin esimerkiksi Pohjoisen ja Etelän kumppanuutta sekä yhteistä vastuuta tuloksista.

Kansalaisjärjestöt valmistelevat omaa osallistumistaan kokoukseen sitä edeltävässä foorumissa. Järjestöt toivovat, että päättäjät pohtisivat, mitä demokratiaa peräänkuuluttava omistajuus oikeastaan tarkoittaa.

"Accrassa omistajuutta täytyy laajentaa. On tärkeää, että hallitusten lisäksi myös parlamentit ja kansalaisyhteiskunnat otetaan mukaan päätöksentekoon", Kepan kehityspoliittinen sihteeri Niina Pitkänen sanoo.

Siten kehitysmailla olisi paremmat mahdollisuudet ottaa kehityksen ohjakset todella omiin käsiinsä, hän arvioi.

Kiina herättää mielenkiintoa

Yksi Accran mielenkiintoisimmista vieraista on Kiina. Suomi ja muut perinteiset avunantajamaat toivovat, että maa saataisiin sitoutettua noudattamaan kehitysyhteistyöstä jo sovittuja periaatteita.

Afrikan luonnonvaroista kiinnostunut Kiina ei ollut mukana sorvaamassa Pariisin julistusta eikä se ole ottanut kovin vahvasti osaa avun laadusta käytyihin keskusteluihin.

Monet perinteiset avunantajat, esimerkiksi Afrikkaa vahvasti rahoittanut Maailmanpankki, ovat olleet huolissaan esimerkiksi siitä, etteivät ne tiedä, millaisia ehtoja Kiina on avulleen asettanut. Närää on herättänyt myös muun muassa se, että Kiina on tuonut omat työntekijät monille tienrakennushankkeilleen eikä ole siten tukenut paikallista työllisyyttä.

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Marjatta Rasi arvioi, että Accrassa on tärkeintä yrittää saada Kiinan jatkossakin mukaan muiden avunantajamaiden kokouksiin - maan toimien negatiivisia puolia ei tarvitse nyt painottaa.

Rasin mukaan Suomi on keskustellut Kiinan kanssa kahden kesken siitä, ryhtyykö maa yhteistyöhön muiden avunantajamaiden kanssa. "Usein vastaus on ollut, että totta kai, mutta vähän myöhemmin", hän kuvasi.

Vielä tässä vaiheessa on epäselvää, millaisella kokoonpanolla Kiina kokoukseen osallistuu ja millaisista asioista se on halukas keskustelemaan.

Kepa seuraa OECD:n koordinoimaa Accran kokousta paikan päällä. Uutisia ja tunnelmia voi seurata koostesivulta.

Lisää tietoa aiheesta