Uutinen

Avoin foorumi Prahassa

Kimmo Lehtonen
25.9.2000

Maan ystävien, Jubilee 2000-kampanjan ja Bankwatch networkin vetämässä Public Forum -keskuksessa Prahan kirjastossa keskutellaan päivittäin eri kehityspoliittisista teemoista "Erilainen viesti"-otsikon alla. Toisin kuin rahoituslaitosten vuosikokouksen ohjelmassa olevat keskustelut kansalaisjärjestöjen kanssa, forumin keskustelut ovat kaikille avoimia.


Keskustelujen sarja on tarkoitus päättää kuitenkin yhteiseen paneeliin rahoituslaitosten edustajien kanssa keskiviikkona.

Boliviassa Jubilee teki historiaa

Maanantaiaamuna velan- ja köyhyydenvähentämisohjelmista keskustelemaan koottu paneeli teemalla "retoriikkaa vai todellisuutta" veti kirjasaton suuren auditorion lähes täyteen yleisöä.

Yksi päivän puhujista, Oscar Rea Campos Bolivian Jubilee-kampanjasta keskittyi puheenvuorossaan analysoimaan Jubilee-liikkeen merkitystä suurissa veloissa kieriskelevän maan kansalaisyhteiskunnalle.

"Kampanja on saanut maassa aikaan merkittävää kehitystä", Campos sanoi. Vuodesta 1997 lähtien kampanja on toiminut merkittävimpänä moottorina Bolivian ongelmia käsittelevän kansallisen keskustelun herättämisessä. "Mukana on ollut yli tuhat järjestöä ja yhteisöä eri tasoilla. Myös naiset ja etniset ryhmät on saatu mukaan. Tällaista Boliviassa ei ole tapahtunut 50 vuoteen", Campos hehkutti innostuneena.

Campos kertoo kaiken tiivistyvän kolmeen tavoitteeseen. Ensiksi pyritään laajentamaan kansalaisten osallistumista eri foorumeilla käytävään keskusteluun. Toiseksi kampanja pyrkii tuomaan esiin maan monikulttuurisuuden ja etniset vähemmistöt, ja kolmanneksi, kampanja esittää myös omia ratkaisumallejaan kansallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Jubilee-kampanjan heittämä haaste on saanut muilta tahoilta myös vastakaikua. Keskusteluhaasteen otti vastaan myös katolinen kirkko, eri poliittiset ryhmät ja useat kuntatason toimijat kaupunginjohtajia ja virkamiehiä myöten. Viime keväänä järjestettiin Bolivian oloissa poikkeuksellinen "Foro Nacional", jossa eri toimijat saivat esittää näkemyksiään.

"Yritämme saada aikaan toimivan kansallisen dialogin ja saimme sen hyvin alulle kevään foorumissa", Campos sanoo. "Foorumissa oli laajaa, ei ainoastaan osanottajien lukumäärä, vaan myös konkreettisten ehdotusten kirjo."

Camposin mielestä Boliviassa on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus yhteisesti eri toimijoiden kesken koota koko maata riipivien ongelmien vyyhti kokoon, priorisoida asioita ja rakentaa lain turvaama mekanismi, joka takaa dialogin jatkumisen.