Uutinen

Attac vaatii Soneran erityistilintarkastusta

Ilman erityisselvitystä Soneran juridisesta ja taloudellisesta tilanteesta jäävät varsinaiset järkäleet kääntämättä. Suomen Attac esittää, että pääministeri ja hallitus painostaisivat liikenneministeriötä asettamaan riippumattoman selvitysmiehen tai -komission.
Suomen Attacin tiedote
27.11.2002

Sonera-skandaali koskettaa kaikkia Suomen kansalaisia, koska valtio kuuluu yrityksen pääomistajiin ja myös siksi että miljoonat ihmiset käyttävät kyseisen yrityksen telepalveluja jokapäiväisessä elämässän. Suomen Attac ry seuraa kriittisin silmin nykyistä taloudellista globalisaatiota. Siihen liittyvät teleyrityksen yksityistäminen ja pörssiin listautuminen sekä sen massiiviset ulkomaille suunnatut investoinnit. Attacin näkökulmasta Sonera-skandaali ei ole ainutlaatuinen vaan päinvastoin tyypillinen. Vaikka Soneran ja Telian fuusio näyttää "onnistuvan" ja vaikka Soneralla pinnallisesti katsoen nyt "menee hyvin", Sonera-skandaali muodostaa juuri sellaisen finanssipetosten ja muiden rikosten vyyhden, joka muualla tunnetaan nimellä Enron, WorldCom tai Clearstream.

Suomen Attac yhtyy vaatimukseen, jonka ovat jo aikaisemmin esittäneet oikeusministeri Johannes Koskinen, keskustapuolueen puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki sekä Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja, professori Jarmo Leppiniemi:

Sonerassa tulee panna toimeen erityisselvitys yrityksen juridisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Erityistilintarkastus tulee kohdistaa varsinkin vuosiin 2000-2001, jolloin Kaj-Erik Relander toimi Soneran toimitusjohtajana. Miten Relander hankki pääoman, jonka hän tarvitsi päästääkseen riskisijoitysyhtiö Accel Partnersin pääosakkaaksi? Relanderin ja hänen luottohenkilöittensä operaatioiden selvittämisessä yhtään kiveä - Soneran nykyisen johtajan Harri Koposen sanoin - ei pidä jättää kääntämättä.

Jos Relander, Jaakkola, Harmia ja kumppanit osoittautuvat syyllisiksi viestintäsalaisuuden törkeään loukkaukseen täytyy myös heidän (tai ainakin heidän johtajansa) henkilökohtaiset taloudelliset motiivinsa paljastaa. Ilman erityistilintarkastusta tämäkin järkäle jää kääntämättä.

Ei ainoastaan Soneran hallitus vaan myös Suomen hallitus ovat yrittäneet tukahduttaa vaatimuksen erityistilintarkastuksesta. Pääministeri Lipponen väitti vielä syyskuussa, ettei perusteita sellaiselle tarkastukselle ole olemassakaan.

Suomen Attac katsoo, että erityisesti teletunnistetietojen väärinkäyttöön liittyvät rikosepäilyt, joita poliisi jo tutkii, riittävät perusteiksi erityisselvitykselle.

Myös Soneran ja Telian fuusion yhteydessä maksetut kohtuuttomat konsulttipalkkiot osoittivat, ettei Soneran taloudellinen ja juridinen tilanne ole kohdallaan. Itse asiassa jo se, miksi hämärän liikemiestaustan omaava Kaj-Erik Relander ylipäänsä päästettiin koko yhteiskunnan kannalta tärkeän yhtiön johtajaksi, vaatisi selvitystä.

Suomen Attac ry. esittää, että pääministeri ja hallitus käyttäisivät yleistä painostusvaltaansa painostaakseen liikenneministeriötä, jotta se asettaisi riippumattoman selvitysmiehen tai -komission. Kehotamme myös kansanedustajia toimimaan kansan etujen puolesta: vaatikaa Soneran erityistilintarkastusta!

Suomen Attacin työryhmä