Uutinen

Arvovaltainen komissio ratkomaan epävirallisen talouden ongelmaa

Norjan hallitus esitteli New Yorkissa korkean tason komission, jonka tavoitteena on edistää köyhien ihmisten saamista virallisen talouden ja lainsäädännön piiriin. Komissio pohjaa perulaisen taloustieteilijä Hernando de Soton näkemyksiin.
Miia Toikka
15.9.2005

NEW YORK -- "Maailman kolmesta miljardista köyhästä suuri enemmistö elää epävirallisella sektorilla. Heillä voi olla monenlaista varallisuutta ja keinoja sen hankkimiseen, mutta heiltä puuttuu lain antama suoja, jonka turvin he voisivat saada pääomansa poikimaan ja päästä osalliseksi talouskasvusta", Hernando de Soto kuvaili komission julkistamistilaisuudessa YK:n huippukokouksen alla 13. syyskuuta.

"Köyhillä ei esimerkiksi ole virallista henkilöllisyyttä eikä lainhuudatustodistusta maasta, jota he viljelevät. Lisäksi turhat byrokraattiset säännökset estävät ihmisiä aloittamasta yritystoimintaa virallisella sektorilla."

Komission odotetaan tuottavan muun muassa käytännöllisiä toimintaohjeita ja työkaluja, joiden avulla päättäjät voisivat toteuttaa tarvittavia uudistuksia omissa maissaan.

Norjalaiset kansalaisjärjestöt ovat huolestuneita siitä, että komissio saattaa soveltaa de Soton teorioita käytäntöön liian yksioikoisesti.

"Virallinen omistusoikeus ei yksinään johda vaurastumiseen, jos köyhyyttä ja eriarvoisuutta luovia rakenteita ei muuteta. Köyhissä maissa monien ihmisten toimeentulo perustuu esimerkiksi perinteisiin, yhteisöllisiin maanomistusjärjestelmiin, joita ei ole helppo sovittaa yhteen länsimaisen yksityisomistusta korostavan oikeuden kanssa. Pahimmillaan virallistaminen voi sementoida vallitsevan epäoikeudenmukaisuuden ja viedä viimeisetkin selviytymismahdollisuudet heikoimmassa asemassa olevilta", huomauttaa Gunhild Örstavik ForUM för Utvecklingen och Miljön -järjestöstä.

"Komissio voi olla mahdollisuus nostaa maanomistuskysymykset esille kansainvälisessä politiikassa. Köyhien asiaa ei kuitenkaan voi ajaa ottamatta heitä itseään mukaan. Erityisen tärkeää olisi saada naisten ja alkuperäiskansojen ääni kuuluviin komissiossa. Toistaiseksi valmisteluissa ei kuitenkaan ole kuultu köyhiä edustavia tai heidän kanssaan työskenteleviä järjestöjä, eikä heitä ole myöskään nimitetty komission jäseniksi", Örstavik jatkaa.

Arvovaltaisen komission puheenjohtajina toimivat de Soto ja Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Madeleine Albright. Sen muita jäseniä ovat muun muassa WTO:n entinen pääjohtaja Michael Moore, Tansanian presidentti Benjamin Mkapa, Brasilian entinen presidentti Fernando Enrique Cardoso ja Meksikon entinen presidentti Ernesto Zedillo. Myös Suomi tukee komission työtä.