Uutinen

Apu kansalaisyhteiskunnalle takkuaa

Järjestöt eivät pääse mukaan EU:n ja Mosambikin dialogiin.
Lotta Valtonen
15.3.2005

Mosambikissa kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Cotonoun sopimuksen alaisen maaohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja monitorointiin on alusta asti ollut vaikeaa. Kansalaisjärjestöt valittavat keskustelumekanismien puutetta, EU siirtää aloitteen Mosambikin hallitukselle ja Mosambikin hallitus vitkuttelee. Tilanne on jatkunut lähes samanlaisena sitten Cotonoun sopimuksen allekirjoittamisen.

Järjestöt ovat jo 1990-luvun lopulta seuranneet EU:n ja AKT-maiden välisiä suhteita. Välillä ne ovat pyrkineet järjestäytymään seuratakseen sopimuksen toimeenpanoa ja osallistuakseen EU:n ja Mosambikin väliseen dialogiin.

Kuva: Vihannesten myyjiä Maputossa (Kuvaaja: Lotta Valtonen

Yritykset ovat kuitenkin olleet satunnaisia eikä suurta liikehdintää ole saatu aikaiseksi. Suureksi osaksi tämä johtuu järjestöjen rahallisten ja inhimillisten resurssien vähyydestä.

"Ongelmana on myös ettemme itse johda prosessia. Olemme riippuvaisia hallituksesta", huokaa Phillip Machon, kansalaisjärjestöjen sateenvarjon LINKin ohjelmatyöntekijä.

Hallitus puolestaan ei kiirehdi asioita. "Hallitus ei ole ollut tyytyväinen siihen, miten Cotonou-rahoja käytetään. Heidän mielestään kyseessä on taas yksi ulkoa saneltu juttu", Machon arvelee.

Hallituksella ei myöskään ole tottumusta keskustella kansalaisyhteiskunnan kanssa eikä se itse suoraan hyödy järjestöille suunnatuista rahoista. "Siksi he eivät pidä rahoja tärkeinä", Machon valittaa. Järjestöjen toivona on, että joulukuussa 2004 valittu uusi hallitus näkisi asiat toisin ja pitäisi kansalaisyhteiskunnan osallistumista arvokkaana.

Tukiohjelmasta puhuttu jo neljä vuotta

EU:n ja Mosambikin välisessä maatukistrategiassa varattiin neljä miljoonaa euroa ei-valtiollisten toimijoiden osallistumisen tukemiseksi. Tukiohjelman piti alkaa vuonna 2004 mutta vielä maaliskuussa 2005 ollaan vasta suunnitteluvaiheessa.

Konsulttien tehtävänkuvauksesta keskusteltiin hallituksen, EU:n ja ei-valtiollisten toimijoiden kesken vuodenvaihteessa 2003-2004. Tämän jälkeen piti palkata konsultit, mutta mitä ihmeellisimpien selitysten takia ei työtä saatu alkuun. Nyt EU on kuitenkin herännyt horroksestaan ja järjestöt on taas kutsuttu kokoukseen keskustelemaan nykyisestä tilanteesta.

Jostain syystä EU on ollut erittäin vastahakoinen ottamaan minkäänlaista aktiivista roolia asiassa. Kun järjestöryhmä pyysi tapaamista EU:n delegaation kanssa saadakseen kuulla muun muassa kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksista osallistua Cotonoun sopimuksen toimeenpanoon ja koulutusohjelman edistymisestä, oli EU:n edustuston vastaus tyly.

He olivat kyllä kovin iloisia järjestöjen osoittamasta kiinnostuksesta mutta samalla painottivat, että maan hallituksen tulee olla prosessin johdossa ja tapaaminen olisi mahdollinen vain mikäli Mosambikin hallitus on mukana. Mosambikin edustajan mielestä juuri silloin ei ollut tarvetta tapaamiselle. Opintoretki kuivui kasaan.

"EU vetäytyy väittämällä, että prosessin tulee olla maan sisäinen", Machon huokaa. Hänen mielestään EU:n pitäisi painostaa hallitusta. "Meillä on oikeus kysyä, mutta meillä ei ole rahoja ja valtaa. EU:lla on näitä molempia ja siksi heidän mielestäni pitäisi yrittää aktivoida hallitusta", hän miettii.

Hän on myös sitä mieltä, että EU:n tulisi kutsua kaikki toimijat säännöllisin väliajoin yhteen keskustelemaan rahojen käytöstä ja ohjelman toteutuksesta. "Nämä rahat ovat tärkeitä kansalaisyhteiskunnan kasvulle. Toivon että niiden avulla voimme tehdä työmme paremmin ja auttaa köyhyyden vähentämisessä", Machon alleviivaa.