Uutinen

Annanilta jälleen vahva tuki lentolippuverolle

Lentolippuverosta saatavien varojen pitää olla todellista lisärahoitusta, joka ei korvaa valtioiden budjetteihin kirjattua kehitysapua, Kofi Annan muistutti vaihtoehtoisia kehitysrahoituksen muotoja pohtineessa konferenssissa.
Sanna Jäppinen
1.3.2006

Vaihtoehtoisia kehitysrahoituksen muotoja on etsitty YK:n piirissä koko 2000-luvun alku. Mahdollisuuksina on väläytelty lähinnä useita kansainvälisiä veroja, kuten valuutanvaihtoveroa ja erilaisia ympäristöveroja.

Todellista nostetta siipien alle on saanut ainoastaan lentolippuvero, jota on vahvimmin ajanut Ranska presidentti Jacques Chiracin johdolla. Myös IFF-rahoitusmekanismialoite (International Financial Facility) on jo lähtenyt liikkeelle Britannian vetämänä, mutta mekanismia on arvostelu siitä, ettei se todellisuudessa tarjoa kehitysapuun lisärahoitusta, vaan sen avulla vain siirretään tulevaisuuden maksatuksia aiemmaksi.

Ranska ottaa lentoveron käyttöön tänä vuonna 1. heinäkuuta. Vero vaihtelee yhdestä 40 euroon, riippuen matkan pituudesta ja matkustusluokasta. Vuosittain veron arvioidaan tuottavan noin 200 miljoonaa euroa, Reuters kirjoittaa.

Ranska on jo aiemmin ilmoittanut suuntaavansa verorahat erityisesti kehitysmaiden terveydenhuoltoon, ja Pariisissa 28.2.-1.3. pidetyssä vaihtoehtoisia kehitysrahoituksen muotoja käsitelleessä konferenssissa maa esitteli suunnitelmia tarkemmin.

Presidentti Chirac kehotti muita maita liittymään lääkkeiden hankintaa edistävään aloitteeseen (Drug Purchase Facility), jonka tavoitteena on taata pitkäjänteistä apua erityisesti hiv/aidsin, malarian ja tuberkuloosin vastaiseen taisteluun.

Suomi ei liputa vaihtoehtoisen rahoituksen puolesta

YK:n pääsihteeri Kofi Annan toisti konferenssissa jo aiemmin Ranskan toiminnalle antamansa vahvan tuen. "Tällaisilla aloitteilla on useita etuja: ne ovat käytännöllisiä, ne on suunnattu sellaisille maille, joilla on siihen varaa, ne voidaan panna käytäntöön nopeasti ja niiden joustavuuden ansiosta muut maat voivat liittyä niihin myöhemmin", Annan totesi Xinhuan mukaan.

Annan kehotti muita maita seuraamaan Ranskan esimerkkiä lentolippuveron suhteen, mutta samalla hän muistutti, ettei vero korvaa valtioiden budjetteihin kirjattua kehitysapua, vaan sen avulla tavoitellaan todellista lisärahaa, Reuters kirjoittaa.

Konferenssiin osallistui edustajia noin sadasta maasta, ja järjestäjien tavoitteena on saada kymmenkunta maata ottamaan lentolippuvero lähiaikoina käyttöön, BBC kirjoittaa.

Tähän mennessä Ranskan ohella ainoastaan Chilellä on ollut konkreettisia aikeita lentolippuveron toimeenpanosta: maan piti ottaa se käyttöön tämän vuoden alusta, mutta aie kariutui Yhdysvaltain vastustukseen. Myös Britannia on ilmoittanut ohjaavansa varoja kehitysapuun maan jo olemassa olevasta lentomatkustajaverosta.

Suomi osallistui konferenssiin tarkkailijan roolissa, sillä se ei ole mukana julkilausumassa, joka allekirjoitettiin YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2005. Julkilausumassa 79 maata sitoutui selvittämään mahdollisuuksia lentolippuveron ja muiden vaihtoehtoisten kehitysrahoitusmuotojen käyttöönottoon.

Kepan kehityspoliittisen sihteerin Tytti Nahin mukaan esimerkiksi valtiovarainministeriön kanta lentolippuveroon on koko ajan ollut kielteinen. Perusteluina ovat olleet paitsi Suomen korkea verotus myös maamme sijainti Euroopan laidalla - matkustamisen ohella tuotannon kilpailukyvyn pelätään kärsivän.

Lisää tietoa aiheesta