Uutinen

Amnesty vetoaa kansainvälisen oikeuden puolesta

Maailmanlaajuisella verkkovetoomuksella kerätään nimiä Yhdysvaltojen syytesuojasopimusten estämiseksi.
Tommy Lindgren
18.9.2002

Amnesty International on julkaissut maailmanlaajuisen Internet-vetoomuksen vastauksena Yhdysvaltojen yrityksille sabotoida heinäkuussa 2002 perustetun pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä.

Yhdysvallat on viime kuukausina lähestynyt muita hallituksia pyytäen näiltä sitoutumista laittomiin syytesuojasopimuksiin. Sopimusten tarkoituksena on estää kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista syytettyjen Yhdysvaltain kansalaisten luovuttaminen kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Monissa tapauksissa Yhdysvallat on uhannut peruttaa sotilaallisen tukensa mailta, jotka kieltäytyvät sopimuksista. Kahdenvälisen syytesuojasopimuksen USA:n kans
sa on jo allekirjoittanut neljä valtiota: Itä-Timor, Israel, Romania ja Tadzikistan.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa Amnestyn kansainvälisillä verkkosivuilla osoitteessa web.amnesty.org/icc_petition.nsf

Vetoomukseen kerätään nimiä kuukauden ajan, minkä jälkeen se lähetetään hallituksille ympäri maailmaa. Syyskuun 27. päivään mennessä kerätyt allekirjoitukset toimitetaan myös EU:n ulkoministereille, jotka kokoontuvat
30.9. pohtimaan kantaansa syytesuojasopimuksiin.

PYSYVÄ KANSAINVÄLINEN RIKOSTUOMIOISTUIN (International Criminal Court, ICC) astui voimaan 1. heinäkuuta 2002. Syyskuun 15. päivään mennessä tuomioistuimen Rooman peruskirjan oli ratifioinut 79 valtiota. 139 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen. Yhdysvallat on ainoa maailman valtio, joka on aktiivisesti pyrkinyt estämään tuomioistuimen perustamisen. Rooman peruskirja hyväksyttiin heinäkuussa 1998, ja siitä asti Yhdysvallat on pyrkinyt takaamaan, etteivät sen omat kansalaiset joutuisi tuomioistuimen eteen. Kansainvälisellä rikostuomioistuimella on valtuudet kansanmurhan, sotarikoksien ja rikoksien ihmisyyttä vastaan tutkimiseen sekä syytteiden nostamiseen niistä epäiltyjä henkilöitä vastaan.

Amnesty International, muut kansalaisjärjestöt sekä useat hallitukset ovat kerta toisensa jälkeen tehneet selväksi, ettei Yhdysvaltojen peloille tuomioistuimen käytöstä poliittisesti motivoituihin syytteisiin sen omia kansalaisia vastaan ole mitään perusteita. Rooman peruskirja sisältää riittävät takeet oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien varmistamiseksi.

Lisätietoa kansainvälisestä rikostuomio istuimesta osoitteessa:
web.amnesty.org/web.nsf/pages/ICChome

Amnestyn tuore raportti Yhdysvaltain syytesuojasopimuksista osoitteessa:
www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/ior400252002"