Uutinen

Amazonas-palkinto

Anne Romar
14.5.2000

Maailman suurin yhtenäinen sademetsäalue Amazonas tuhoutuu kohtalokasta vauhtia. Metsähakkuut, kaivostoiminta, karjatalous ja kontrolloimaton kaskiviljely ovat järkyttäneet jo vakavasti tämän maapallon hyvinvoinnille elintärkeän alueen ekologista tasapainoa.

Luonto yksinään ei ole uhattuna. Metsän kadotessa häviää elintila myös alueen alkuperäisasukkailta ja luontaistaloudesta eläviltä kuminkerääjiltä sekä muilta keräilyelinkeinoa harjoittavilta Amazonasin ihmisiltä, joiden toiminta perustuu harmoniaan luonnon kanssa sen herkkää ekologista tasapainoa järkyttämättä.

Heidän pyrkimyksensä varjella omaa elinkeinoaan merkitsee samalla myös koko Amazonasin ekologisen monimuotoisuuden suojelua.

Brasilian kuminkerääjät järjestäytyivät taistelemaan oikeuksiensa puolesta legendaarisen johtajansa Chico Mendezin johdolla vuonna 1985, jolloin Kuminkerääjien liitto CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros) perustettiin. Kolme vuotta myöhemmin maanomistajien salamurhaajat ampuivat jo kansainväliseen maineeseen nousseen suositun kansanjohtajan kotiovelleen.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry. - Kepa - on jo usean vuoden ajan tukenut Brasilian kuminkerääjien liiton järjestöllistä toimintaa. Yhteistyöllä pyritään kiinnittämään suomalaisten huomiota Brasilian sademetsän tilaan ja sen asukkaiden ongelmiin. Samalla halutaan rohkaista Amazonasin ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan oikeuksiensa puolesta.

Uusi mielenkiintoinen vaihe yhteistyössä aloitettiin vuoden 2000 kevättalvella, kun päätettiin myöntää yhteinen Amazonas-palkinto.

Palkinnon perustelut ovat pitkälle samat kuin järjestöjen yhteistyönkin. Sen avulla kuitenkin pyritään lisäämään myös kansainvälistä tietoisuutta Amazonasin metsävarojen suojelun välttämättömyydestä.

Palkinnon avulla yritetään kertoa myös siitä, kuinka ratkaiseva rooli alueella asuvilla alkuperäiskansoilla, kuminkerääjillä ja muilla keräilijäyhteisöillä on koko ihmiskunnalle elintärkeän Amazonasin suojelussa.

Palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminut ansiokkaasti sademetsän puolustamiseksi, auttanut toteuttamaan Kuminkerääjien liiton toimintaa ja myötävaikuttanut tehokkaasti sellaisten keräily- tai muiden suojelualueiden perustamiseen, joiden perusperiaatteena on kohentaa maanviljely- ja keräily-yhteisöjen järjestäytymistä ja osallistumista. Palkinto on tarkoitus luovuttaa 22.12.2000 Chico Mendesin kuolinpäivän muistotilaisuudessa.

Palkintoa varten toivotaan rahalahjoituksia. Tilinumero on 800013-504108; saaja Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry.; viestiin tekstiksi "Amazonas-palkinto".