Uutinen

Alhainen äänestysprosentti Nicaraguan Karibianrannikolla

Vain 38 prosenttia Nicaraguan kahden autonomisen alueen vajaasta kahdestasadasta tuhannesta äänioikeutetusta kävi uurnilla neljänsissä paikallisvaaleissa.
Kimmo Lehtonen
14.3.2002

Voittajaksi edellisten vuoden 1998 vaalien tapaan selvisi liberaalipuolue PLC. Prosenteissa äänet jakautuivat seuraavasti: liberaalit 45, sandinistit 30, Yatama 16, Pamuc 4. Loput äänistä olivat hylättyjä.

kuva: Kimmo Lehtonen
Autonomisten alueiden vaaleissa vaaliväsymys lisääntyi entisestään. Vain 38 prosenttia äänestäjistä kävi vaaliuurnilla. Kuva managualaiselta äänestyspaikalta marraskuun vaalien aikaan. Kuva: Kimmo Lehtonen.

Sandinistit ja lähinnä miskitointiaaneista koostuva Yatama ylsivät kuitenkin kohtuulliseen tulokseen pohjoisella autonomisella alueella (RAAN) estäen siten liberaalien yksinkertaisen enemmistön. Eteläisellä alueella (RAAS) liberaalit voittivat vaalit murskaavasti saaden 45 edustajanpaikasta 35.

Vaalitarkkailjana toimineen Ipaden (El Instituto Para el Desarrollo) ja Cedehcan (Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos) mukaan tulevaisuudessa maan vaalilakia tulisi muuttaa siten, että kunnallis- ja aluevaalit tulisi suorittaa samanaikaisesti. Näin vältettäisiin kolmien peräkkäisten vaalien mukanaan tuoma vaaliväsymys (presidentin, parlamentin ja Keski-Amerikan parlamentin Parlacenin yhteisvaalit, kunnallisvaalit ja autonomisten alueiden vaalit).

Suurin syy vaalipassiivisuuteen on Ipaden Mauricio Zúñigan mukaan kuitenkin siinä, että viime vuosien vaalit ovat tuoneet mukanaan hyvin vähän poliittisia ja sosiaalisia muutoksia autonomisten alueiden asukkaiden elämään. Hänen mukaansa, kun köyhyys alueella ei kerran vaalien avulla vähene, ei voi odottaa ihmisten suurella innolla äänestävänkään.

Miriam Hooker Cedehcasta muistutti tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportin mukaan Nicaraguan 25 köyhimmästä kunnasta 12 on Karibian alueella. "Niin kauan kuin tämä kehityksen kuilu pysyy samankaltaisena ja tarpeemme jäävät tyydyttämättä, alueen väki miettii osallistumistaan koetun kaltaisiin prosesseihin", Hooker painotti.