Uutinen

Aktivistivaihto - maailman sirpaleiden vaihtoa

Kepalla on vuodesta 1999 ollut aktivistivaihto-ohjelma intialaisen Lokayan-järjestön kanssa. Toistakymmentä kansalaisaktivistia on vieraillut kartuttamassa henkistä pääomaansa toistensa kotimaissa.
Anastasia Laitila
29.7.2003

Kuva:workshop

Kepan Intia-yhteistyön tavoitteena on paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Poliittisesti merkittävin pyrkimys on kuitenkin demokratisoida pohjoisen ja etelän suhteita - meillä on opittavaa etelän kansalaisjärjestöiltä ja meidän on oltava avoimia etelästä tuleville aloitteille ja toisenlaisille tavoille tarkastella maailmaa.

Kehitysyhteistyö parhaimmillaankin on usein omien ideoidemme määräaikaista toteuttamista taloudellisin panostuksin. Kepan intialaiset yhteistyötahot ovat pyrkineet kumppanuuteen, jossa molemmilla osapuolilla on opittavaa ja annettavaa.

Olen osallistunut aktivistivaihtoon kahdesti. Tilaisuus työskennellä ihmisten kanssa asioiden parissa, joista muuten vain puhuu, on kullanarvoinen. Aktivistivaihto on hämmentävä sekoitus kulttuurivaihtoa, ajatusten tarkistamista, oppimista, yrittämistä, turhautumista ja itseanalyysiä. Mitä enemmän asioita oppii ja yrittää ymmärtää, sitä vähemmän siihen tuntuu pystyvän.

Ensimmäistä kertaa Intiassa ollessani koin olevani eurosentrinen, mitä epäilemättä olinkin, mutta historiallisista seikoista johtuen en osannut olla yhtä ylpeä etnisestä taustastani, yritin sulautua liiaksi.

Toisella vierailullani opin jo hyväksymään, että kulttuurisista eroista ja kieliongelmista johtuvat vaikeudet ovat väistämättömiä. Saatan olla intialaisessa diskurssissa sosiaalisesti lukutaidoton, mutta joskus tuntuu että matkoilla oppii enemmän itsestään kuin toisista.

Ymmärrän, miksi ihmiset toteuttavat yhteiskuntavastuutaan hakeutumalla "kenttätöihin" kehitysyhteistyöprojektiin. Se on myös vahvistanut käsitystäni siitä, että akuutti avun tarve johtuu osaltaan myös omasta kyvyttömyydestämme muuttaa asioiden syitä - usein ne ovat paljon meitä lähempänä ja vaikutusmahdollisuuksiemme rajoissa.

Tuloskeskeisessä maailmassa aktivistiohjelman oikeutusta on vaikea hahmottaa, sillä sen tulokset eivät ole mitattavissa ja tilastoitavissa eivätkä sovitettavissa johonkin aikaperspektiiviin. Sen sisältö vaihtelee riippuen osallistujasta. Aktivistivaihto edellyttää suurta oma-aloitteisuutta tai nöyrää mutta päättäväistä asennetta.

Intia on kärsivällisyysharjoitusten maa, jossa kaikki mihin on tottunut saattaa olla toisin. Turistirysänä se on kammottava, mutta työn tekeminen intialaisten kollegojen kanssa voi muuttaa maailmankuvaa niin perusteellisesti, ettei edes ymmärrä, mikä on toisin. Ehkä merkittävintä on se, että asioita alkaa kyseenalaistaa toisella tavoin, hahmottaa paremmin miksi etelän ja pohjoisen välillä on perustavanlaatuisia mielipide-eroja tai milloin ne erot ovat vain omassa mielessämme.

Ajattelen, että maailma on särkynyt peili, jossa asiat heijastavat toisiaan loputtomasti. Toisen peiliin katsomalla näkee silti itsensä, mutta ehkä eri näköisenä. Sirpaleita vaihtamalla voi kurkistaa kokonaisuuteen.