Uutinen

Aitoa dialogia Brasiliassa

Sari Korkalainen
20.5.2003

Kuva:Kepa_näkyy_Brasiliassa

Yhteistyö Kepan ja Kuminkerääjien liiton (Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS) välillä alkoi 1996 Euroopassa pidetystä Oikeutta Amazonasin ihmisille -kiertueesta, jonka yhteydessä CNS:n edustajat vierailivat Suomessa ja tapasivat Kepan jäsenjärjestöjä. Kepa aloitti CNS:n tukemisen institutionaalisesti 1997.

Kepalle yhteistyö CNS:n kanssa edusti uudenlaista mallia etelän ja pohjoisen välisissä suhteissa. CNS on vaikuttajajärjestö, joka tukee Amazonasin alueen yhteisöjen organisoitumista ja toimii välittäjänä muun muassa pienluototus- ja kehityslaina-asioissa. Liiton toiminta-alue käsittää Euroopan kokoisen alueen ja sen vaikutuspiiriin kuuluu noin kaksimiljoonaa ihmistä. CNS:n vahvinta osaamista on lobbaus viranomaisiin päin.

CNS:lle yhteistyö merkitsee kokemusten vaihtoa ja vuoropuhelua. Kepan tuki on merkinnyt toiminnan huomattavaa vahvistumista Parán osavaltion alueella, jonka ympäristön tila on yksi Amazonasin alueen vaikeimmista. Yhteistyösopimuksen sisältämä institutionaalinen tuki on puolestaan merkinnyt uudenlaista joustavuutta. Järjestö on voinut osallistua neuvotteluihin hallituksen ja osavaltioiden eri toimielinten, UNDP:n ja Maailmanpankin kanssa ja tuoda esiin Amazonasin sademetsien asukkaiden näkemykset ja vaatimukset sekä reagoida nopeammin Amazonasin alueella nousseisiin ongelmiin. CNS:n saama ulkomainen rahoitus on taannut sille riippumattoman neuvotteluaseman.

Tasa-arvokysymykset esiin

Kerääjäyhteisössä naiset osallistuvat perheen tulonhankintaan miesten ohella, mutta huolehtivat tämän lisäksi myös kodin ja lasten hoidosta. Vuonna 1995 CNS:ssä lähdettiin tietoisesti kasvattamaan naisten osuutta liiton toiminnassa, minkä seurauksena perustettiin naissihteeristö. Sen vaikutuspiirissä on noin 800 000 naista, ja keskeisenä tavoitteena on helpottaa naisten osallistumista liiton edunvalvontaan ja päätöksentekoon sekä järjestää naisille koulutusta järjestötoiminnasta, johtajuudesta ja neuvottelutaidoista.

Koulutusohjelman avulla pyritään kohentamaan naisten omanarvontuntoa ja muuttamaan koko perheen sisäisen työnjaon asenteita. Kepa on tukenut naissihteeristön koulutushanketta vuodesta 1999.

Verkostoitumisen merkitys

CNS:n edustaja on vieraillut Suomessa ja tavannut sekä Kepan jäsenjärjestöjä että muiden kumppaneiden kuten intialaisen Lokayanin edustajia. Lisäksi CNS:n edustaja on vieraillut tapaamassa Kepan kumppaneita Thaimaassa (PER) ja Indonesiassa (INSIST).

Kepan tukemana CNS neuvotteli KYO:n kanssa bilateraalihankkeen Parán osavaltioon. Hanke on virallisesti UNDP:n ja se käynnistyi vuonna 2002. Hanketta toteuttaa suomalainen FTP ja sen koordinaattorina toimii Mika Rönkkö.

Kepan hallitus teki päätöksen yksivuotisesta yhteistyösopimuksesta CNS:n kanssa vuodeksi 2003. Suurin osa uuden sopimuksen rahoitustuesta kohdistuu naissihteeristön koulutushankkeisiin. Evaluaatioprosessi Kepan ja CNS:n välisestä yhteistyöstä on parhaillaan käynnissä.

Kuminkerääjien liitto

Kuminkerääjien liitto (Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS) on perustettu vuonna 1985.

CNS toimii katto- ja yhteistyöjärjestönä Amazonasin alueen paikallisille ja alueellisille etujärjestöille, joiden toimintaa ja yhteistyötä se pyrkii organisoimaan ja koordinoimaan. Lisäksi CNS antaa hankeneuvontaa paikallistason projekteille, kouluttaa järjestötoimijoita ja tekee vaikuttamistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

CNS:n mukaan Brasilian sademetsiä ei pystytä suojelemaan, ellei niissä asuvia ihmisiä ja heidän elinkeinojaan suojella politiikan keinoin. CNS:n keskeinen mandaatti onkin uudenlaisen maareformin toteuttaminen Brasiliassa. Chico Mendesin ideoiman ekologisen maareformin perusajatuksena on muuttaa vähintään kymmenen prosenttia sademetsistä kollektiivisesti omistetuiksi keräilijäalueiksi, joilla harjoitettaisiin perinteistä keräilijätaloutta ekologisesti kestävällä tavalla.