Uutinen

"Afrikka on paikoin länsimaita tasa-arvoisempi"

Naisten vahva edustus Ruandan parlamentissa on
yksi esimerkki siitä, että sukupuolten tasa-arvo on otettu vakavasti Afrikan politiikassa, AU:n parlamentissa puhetta johtava Gertrude Mongella sanoo IPS:n haastattelussa.
Sabina Zaccaro
11.12.2006

IPS -- Afrikan unionin (AU) perustama yleisafrikkalainen parlamentti toimii tällä hetkellä neuvoa-antavana elimenä, mutta siitä on määrä kehittyä Euroopan parlamentin kaltainen lakia säätävä elin.

Parlamentin puhemies Mongella, 61, on tehnyt pitkän uran kotimaansa Tansanian politiikassa ja kansainvälisesti naisten aseman edistäjänä. Hän toimi vuonna 1995 Pekingissä järjestetyn naisten maailmankonferenssin pääsihteerinä.

Naisten asemaa Afrikan politiikassa on jouduttu pönkittämään kiintiöin. AU:n parlamentin jäsenistä vähintään joka viidennen on oltava nainen, mutta Mongellan mukaan moni maa on jo ylittänyt tavoitteen.

Eteläisen Afrikan maiden yhteistyöjärjestö SADC sääti jo 1997, että naisille on taattava 30 prosentin edustus päätöksenteossa vuoteen 2005 mennessä. Ruandan parlamentissa osuus on noussut jo 49:ään.

Kotimaassaan Tansaniassa Mongella kertoo naisilla olevan nyt 34 prosenttia jopa hallituspaikoista.

"Naisten asema muuttuu rajusti monissa Afrikan maissa. Sukupuolten tasa-arvosta on tulossa pelkän puheenaiheen sijasta totta", hän sanoo.

Pekingin konferenssia on hänen mukaansa kiittäminen siitä, että esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on monessa maissa kielletty lailla ja lakeihin on saatu naisten edustuksen turvaavia pykäliä.

Äitiysterveys yksi suurista haasteista

Afrikan naisilta ei kuitenkaan edelleenkään puutu haasteita.

"Suurin niistä on mielestäni odottavien äitien terveydenhuollon parantaminen. Tilastojen mukaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kuolee joka minuutti nainen lapsen saantiin liittyviin komplikaatioihin. Tämä on saatava loppumaan", Mongella vaatii.

Äitiysterveyden ohella köyhiltä mailta puuttuu hänen mukaansa voimavaroja tyttöjen koulutuksesta.

Naisten oikeuksien polkemisen taustalla hän ei näe uskontojen opinkappaleita, vaan pikemminkin niiden tulkinnan, joka aina jää miesten tehtäväksi.

Mongella antaa kuitenkin Afrikan nykymiehille tunnustusta siitä, että nämä ovat esi-isiään valmiimpia muutoksiin ja halukkaita jakamaan valtaansa naisten kanssa.

"Useimmiten miehet ovat kiinnostuneempia meidän kyvyistämme ja taidoistamme kuin vain siitä, että olemme naisia. Eikä meidän naistenkaan pidä ajatella astuvamme valtaan siksi, että olemme naisia, vaan siksi että olemme pystyviä", hän pohtii.

"Johtamisessa ei ole 'naiset ensin' -käytäntöjä. Ei ihmisiä kutsuta parlamenttiin samalla tavalla kuin juhliin, vaan siitä on kamppailtava. Meillä on nyt Liberiassa naispresidentti, joka hävisi ensimmäisen vaalikamppailunsa, mutta hyväksyi tappionsa ja voitti toisella kerralla."

Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen Afrikassa vaatii Mongellan mielestä ennen kaikkea koulutusta, jotta hallinto osataan hoitaa hyvin.

"Koulutus on avain. Sitten meidän on ryhdyttävä hyödyntämään luonnonvarojamme afrikkalaisten hyväksi", hän summaa.