Uutinen

Afrikka-komissio: Nuorten yritystoiminta on kehityksen avainsana

Korkea-arvoisen Afrikka-komission juuri ilmestyneessä loppuraportissa linjataan uudeksi kansainväliseksi kehitysyhteistyötavoitteeksi yksityisen sektorin kasvattaminen ja sen myötä uusien työpaikkojen luominen. Toimenpiteiden tulisi komission mukaan painottua erityisesti nuorisoon.
Johanna Latvala
11.5.2009
JOHANNA LATVALA

Africa commission

Afrikka-komission mielestä yksi avain Afrikalle on peruskoulun jälkeinen koulutus erityisesti käden taidoissa. Kuvan nuoret harjoittelevat puusepänverstaalla Nairobissa.

Tanskan hallituksen aloitteesta vuonna 2008 perustetun Afrikka-komission tehtäväksi asetettiin pohtia keinoja, joiden avulla Afrikka voisi hyötyä tehokkaammin kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä ja taistella köyhyyden vähentämiseksi.

Komissio on tehnyt työtä käskettyä ja nimeää loppuraportissaan Afrikan kehityksen kannalta parhaiksi ratkaisuiksi Afrikan kilpailukyvyn parantamisen, investoinnit, nuorten yrittäjien tukemisen, kestävän energiapolitiikan ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen.

Suositusten toteuttamiseksi komissio on tehnyt sopimuksia Afrikan kehityspankin ja Maailmanpankin sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin kanssa, jotka ovat luvanneet hankkeille tukensa.

Afrikka-komissioon kuuluu korkea-arvoisia afrikkalaisia ja eurooppalaisia talousvaikuttajia ja poliitikkoja, kuten Afrikan kehityspankin johtaja Donald Kaberuka, Afrikan unionin komission puheenjohtaja Jean Ping, Tansanian presidentti Jakaya Kikwete ja Mosambikin pääministeri Luísa Dias Diogo.

Pienyrityksille mittavaa tukea

Komissio ehdottaa, että kansainvälisessä kehitysyhteistyössä panostettaisiin jatkossa erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka työllistävät 80 prosenttia afrikkalaisista työssä käyvistä. Tähän tarkoitukseen on määrä perustaa Afrikan kehityspankin tuella rahasto, joka myöntää kolmen miljardin dollarin edestä lainoja pienyritystoimintaan. Lainojen on tarkoitus olla perinteisiä mikrolainoja suurempia, jotta ne mahdollistavat pitkäjänteisen yritystoiminnan

"Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen lainojen avulla tulee olemaan innovatiivisin aloite Afrikassa vuosikymmeniin, ja olemme vakuuttuneita, että se luo miljoonia tuottavia työpaikkoja", toteaa raportissa Afrikan kehityspankin johtaja Donald Kaberuka.

Komissio on pitkäjänteisen kehityksen kannalla, eikä tyydy pelkästään rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen. Afrikan liiketoimintaympäristön ja kilpailukyvyn parantamiseksi vaaditaan konkreettisia uudistuksia ja tarkempaa valvontaa sekä paikallisten infrastruktuurien parantamista.

Raportissa muistutetaan, että yli kaksi kolmasosaa afrikkalaisista kärsii sähkön puutteesta, mitä komissio pitää merkittävänä esteenä taloudelliselle kasvulle, liiketoiminnalle ja yleiselle elintasolle. Sähkön tuotantoa ja jakelua tuleekin komission mukaan tehostaa niin, että se on mahdollisimman monen saatavilla. Tämän projektin toteuttamiseen osallistuu Afrikan kehityspankin ohella Euroopan unioni.

Nuorille yrittäjille rahaa ja neuvontaa

"Nuorten työmahdollisuuksien puute on yksi Afrikan suurimmista haasteista, mutta tähän asti se ei ole ollut kansainvälisessä kehityskeskustelun ytimessä", muistuttaa raportissa Tansanian presidentti Jakaya Kikwete. Tähän komissio pyrkii tuomaan muutoksen.

Erityisesti nuorille yrittäjille suunnataan neuvontaa sekä yrityksen perustamisessa että ylläpitämisessä. Yksinomaan tämän aloitteen odotetaan raportin mukaan luovan 40 000 uutta työpaikkaa ja 20 000 uutta yritystä Afrikkaan.

Komissio haluaa myös tukea peruskoulun jälkeistä koulutusta ja tutkimusta. Sen mukaan tulisi ennen kaikkea pyrkiä kouluttamaan monelle pienyritykselle tärkeitä käsityöläisiä oppisopimuskoulutuksen kautta. Tämän lisäksi komissio katsoo, että koulutuksen avulla voitaisiin lisätä maataloustuotannon tehokkuutta.

Yritystoiminnan tukeminen ei ongelmatonta

Tanskalaiset avustusjärjestöt ja vasemmistopuolueet ovat suhtautuneet raporttiin kriittisesti. Ne ovat muun muassa huomauttaneet, että yhteiskunnissa, jossa sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi on hyvin epätasa-arvoisesti jakautunut, yksityissektorin tukeminen saattaa lisätä epätasa-arvoisuutta entisestään.

Myös tutkija André Sonnichsen Kööpenhaminan yliopistosta muistutti raporttia kommentoidessaan, että yksityisyrittäjyyden vahvistaminen ei automaattisesti johda köyhyyden vähenemiseen, sillä markkinavoimia tärkeämpi tekijä on virallisen sektorin toimivuus.

Tanskan valtio aikoo kuitenkin sitoutua komission suosituksiin ja päätti viime viikolla kaksinkertaistaa tukensa yksityissektorille Afrikan maiden kanssa tekemässään kehitysyhteistyössä.

Lisää tietoa aiheesta

  • Afrikka-komission verkkosivut
  • Komission loppuraportti (pdf)