Uutinen

Afrikan unionin huippukokous saa Mosambikin liikkeelle

Mosambikissa heinäkuussa pidettävä Afrikan unionin huippukokous nähdään diplomaattisena voittona maan hallitukselle ja ennennäkemättömänä tilaisuutena afrikkalaiselle kansalaisyhteiskunnalle.
Lotta Valtonen
7.5.2003

Mosambikin pääkaupungissa Maputossa ollaan vuoden alusta asti kuhistu Afrikan unionin huippukokouksesta. Roskakasoja siivotaan, katujen kuoppia paikkaillaan, konferenssikeskusta rakennetaan.

Ensimmäistä kertaa Mosambikin historiassa maa toimii isäntänä näin suurelle kokoukselle. Niin maan hallitus kuin kansalaisyhteiskuntakin pitää tapahtumaa tärkeänä. Mosambikin hallitus on afrikkalaisittain suhteellisen myötämielinen kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle, ja siksi monet järjestöt näkevät kokouksen mahdollisuutena vakiinnuttaa kansalaisyhteiskunnan roolin.

Nepad-suunnitelma puhuttaaHuippukokouksen tavoitteena on antaa uutta pontta Afrikan unionin rakenteille ja kehityssuunnitelmille. Keskeinen suunnitelma on Nepad (New Partnership for African Development), johon on kirjattu visio uudesta Afrikasta sekä toimintasuunnitelma vision toteuttamiseksi. Maiden johtajat ovat virallisesti sitoutuneet ohjelmaan, ja myös monet avunantajamaat ovat ottaneet suunnitelman avosylin vastaan. Siinä afrikkalaiset valtiot sitoutuvat köyhyyden poistamiseen, demokratiaan ja hyvään hallintoon.

Kaikki kansalaisjärjestöt eivät ole nielleet Nepad-suunnitelmaa aivan yhtä mutkitta. Jotkut pitävät sitä lähtökohtaisesti vääränä, sillä se on suunnitelma, joka on kirjoitettu isokenkäisten miesten kabineteissa kansaa kuulematta. "Toiset taas pitävät aloitetta hyvänä, mutta ovat eri mieltä niistä keinoista, joilla tavoitteet saavutetaan", toteaa Viriato Tamele Kauppaverkostosta.

Maputon kansalaisjärjestöfoorumin tavoitteena on yhdistää kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet ja parannusehdotukset ja muodostaa yhteinen kanta vietäväksi viralliseen kokoukseen.

Velka yhä keskeinen ongelmaMonelle järjestölle tärkeitä kysymyksiä ovat velka ja etenkin laittomat velat. Monen maan diktaattorit ottivat lainaa vain kasvattaakseen omaa rikkauttaan. Heidän takiaan kansa nyt kärsii.

"Kokouksessa haluamme nostaa esiin Kongon Demokraattisen tasavallan esimerkin", sanoo Mosambikin velkaryhmän Fernando Menete.

Toinen ajankohtainen aihe on köyhyyden vähentämisohjelmien toimeenpano ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Monessa Afrikan maassa kansalaisyhteiskunta on yhtä mieltä siitä, ettei osallistuminen ole ollut riittävää. Nämä ovat viestejä, joita halutaan viedä hallituksille.

Naisjärjestöt vahvistaneet asemiaanAfrikan unionin ensimmäinen huippukokous pidettiin vuonna 2002 Durbanissa. Tuolloin muun muassa naisjärjestöt näyttivät voimansa. Tehokkaan vaikuttamistyön tuloksena hallitusten edustajat lupasivat loppujulistuksessa varmistaa, että sekä naiset että miehet ovat edustettuina unionin joka tasolla.

Suuri kansalaisjärjestöfoorumi järjestetään muutamaa päivää ennen varsinaista huippukokousta ja osanottajiksi odotetaan kaikkien suurten afrikkalaisten järjestöverkostojen edustajia. Tavoitteena on luoda rakenteet, joiden kautta kansalaisyhteiskunnan osallistuminen varmistetaan myös tulevaisuudessa. Kansalaisyhteiskunnan edustajille pyritään muun muassa saamaan paikka virallisiin delegaatioihin ja huippukokouksen tekniseen neuvostoon, joka valmistelee kokouksen sisällön.