Uutinen

Afrikan unioni panostaa maanosan tiedesektoriin

Afrikan unionin järjestämä konferenssi pohti keinoja saada mantere nousuun panostamalla tutkimussektorin kehitykseen.
Janne Hukka
6.11.2006

Afrikan unionin Egyptissä lokakuun lopussa järjestämä tiedekonferenssi esitti  päätöslauselmassaan laajoja kehitysehdotuksia mantereen tiedesektorin parantamiseksi.

Aleksandriassa kokoontuneet 120 poliitikkoa ja tiedemiestä esittivät unionille muun muassa viisumirajoitusten hellittämistä, koko mantereen kattavaa tiedekomiteaa sekä tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattamista prosenttiin kansantuotteesta, SciDev raportoi.

Konferenssin osanottajat vetosivat mantereen johtajiin, jotta nämä loisivat tutkijoiden ja insinöörien liikkuvuutta edistävät olosuhteet sekä ottaisivat tiedepolitiikan useammin asialistalle tulevissa unionin huippukokouksissa.

Monet puhujat vaativat myös valtioita korottamaan omaa panostustaan tieteeseen, sen sijaan että ne odottaisivat investointeja yksityiseltä sektorilta tai kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta.

"Tämä on se tilaisuus, jolla voimme muuttaa Afrikan kasvot", unionin työvoima-, tiede- ja teknologia-asioista vastaava Nagia Essayed kommentoi.

"Meillä ei ole ehkä tarpeeksi omia taloudellisia resursseja muutoksen aikaansaamiseksi, mutta jollemme laita omia rahojamme likoon, muut eivät tule uskomaan meihin."

Konferenssin laatimasta 50 parannusehdotuksen listasta valitaan kymmenen toteutettavaa ideaa tämän kuun lopussa järjestettävässä tiedeministerien tapaamisessa. Ideat esitellään AU:n seuraavassa huippukokouksessa tammikuussa 2007.

Lisää tietoa aiheesta