Uutinen

Afrikan sosiaalifoorumi herätti kiivaita tunteita

Sisäisten kiistojen repimä Afrikan sosiaalifoorumi haluaa Maailman sosiaalifoorumin Afrikkaan vuonna 2007.
Janne Sivonen
17.12.2004

Kuva: Afrikan sosiaalifoorumin STOP EPA -kampanjointia (Kuvaaja: Janne Sivonen)
Foorumin näkyvin teema oli Stop EPA -kampanjan käynnistyminen Afrikassa. Kampanjassa kritisoidaan EU:n ja sen entisten siirtomaiden välille kaavailtuja kauppasopimuksia.
LUSAKA -- Afrikka haluaa järjestää Maailman sosiaalifoorumin vuonna 2007. Tähän tulokseen päädyttiin tämänvuotisessa Afrikan sosiaalifoorumissa (ASF), joka järjestettiin Sambian pääkaupungissa Lusakassa 10-14. joulukuuta.

Maailman sosiaalifoorumin (WSF) sihteeristöä tapahtumassa edustaneet Antonio Martins Brasiliasta ja Padmanaphan Krishna Murthy Intiasta antoivat tukensa afrikkalaisten ehdotukselle. "Toiminta sosiaalifoorumin tuomiseksi Afrikkaan alkaa vuoden 2005 Maailman sosiaalifoorumissa Porto Alegressa", lupasi Martins kokousväelle.

Martinsin mukaan sosiaalifoorumi tultaneen myöntämään koko Afrikalle, ja afrikkalaisten itsensä tulisi päättää, missä maassa tapahtuma järjestetään. Marokon sosiaalifoorumi ilmoitti heti tuoreeltaan haluavansa isännöidä tapahtumaa, ja myös tansanialaiset osallistujat mainitsivat oman maansa mahdollisena isäntäpaikkana.

Lukuisissa puheenvuoroissa viitattiin kintaalla epäilyille Afrikan kyvystä järjestää Maailman sosiaalifoorumin kaltaista massatapahtumaa. "Jokainen uusi isäntämaa joutuu järjestämään tapahtuman ilman aiempaa kokemusta. Intia järjesti sosiaalifoorumin viime vuonna ensimmäistä kertaa, ja tapahtuma sujui hyvin. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö Afrikka pystyisi samaan", sanoi sambialaista Femnet-järjestöä edustava Sara Longwe.

Stop EPA -kampanja pääroolissa

Lusakassa kokoonnuttiin jo kolmanteen Afrikan mantereen laajuiseen sosiaalifoorumiin, ja osallistujia oli aiempien tapahtumien tapaan muutamia satoja.

Temaattisesti ASF oli varsin samansisältöinen kuin edeltäjänsä. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa Afrikan velkaongelmasta, gender-kysymyksistä, YK:n vuosituhattavoitteista, pienviljelijöiden ongelmista, konflikteista, Nepadista ja hiv/aidsista.

Sosiaalifoorumissa ei annettu yhteistä julistusta tapahtuman teemoista, mutta yksittäisiä puheenvuoroja yhdisti miltei jokaisen teeman osalta kannanottojen jyrkkyys. Esimerkiksi keskustelu Afrikan velkaongelmasta ja velkojen mitätöinnistä kääntyi siihen, että rikkaan pohjoisen pitäisikin alkaa maksaa velkojaan Afrikalle.

Tapahtuman näkyvin teema oli Stop EPA -kampanjan käynnistyminen Afrikassa. Kampanjaa vetävän Africa Trade Networkin delegaatio oli yksi sosiaalifoorumin suurimmista, ja koko tapahtuma huipentui kampanjan lanseeraukseen.

Africa Trade Networkin mukaan Euroopan unionin ja sen entisten Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen siirtomaiden EPA-kauppasopimukset ((Economic Partnership Agreements) ovat köyhille maille vahingollisia, sillä ne suosivat lähinnä EU-maiden suuryrityksiä.

Africa Trade Networkin Tetteh Hormekun mukaan EPA-sopimuksissa kyse ei ole pelkästään kaupankäynnistä. "Sopimukset ovat katastrofi kaikkien Arfikan sosiaalisten liikkeiden esiin nostamien tavoitteiden ja huolenaiheiden kannalta. Esimerkiksi aidsinvastainen taistelu vaikeutuu, kun ihmisillä ei ole enää varaa aidslääkkeisiin EPA-sopimusten myötä tiukentuvien teollis- ja tekijänoikeuksien takia", Hormekun sanoi.

Sisäiset kiistat yhä ratkaisematta

Lusakan kokoukselta ei odotettu etukäteen paljoa, sillä ASF on ollut perustamisestaan saakka kiivaiden sisäisten kiistojen kohteena. ASF:n sihteeristöä on syytetty jo vuosia siitä, että se tekee päätöksiä ketään kuuntelematta ja junailee sihteeristölle ja suppealle sisäpiirille matkoja Maailman ja Afrikan sosiaalifoorumeihin.

Sihteeristön työtä valvomaan perustetut luottamuselimet eivät ole useista käynnistysyrityksistä huolimatta toimineet kunnolla. Tällä hetkellä sihteeristön toimintaa ohjaava valtuusto on olemassa, mutta vain pieni osa Afrikan sosiaalisista liikkeistä on edustettuna siinä.

Valtuuston jäsenten on maksettava matkansa itse, joten sen työhön osallistuu lähinnä varakkaiden, pohjoisen apurahoja saavien kansalaisjärjestöjen edustajia. Kriitikoiden mukaan nämä "eliittijärjestöt" eivät edusta Afrikan sosiaalisten liikkeiden enemmistöä.

Myös Lusakassa järjestetyn päätapahtuman osanottajat olivat lähinnä vakavaraisten kansalaisjärjestöjen palkattuja työntekijöitä. Ulkoisesti tapahtuma muistuttikin lähinnä valtioiden välistä konferenssia: foorumi järjestettiin upeassa konferenssikeskuksessa, ja useimmat osallistujat näyttivät enemmän diplomaateilta kuin aktivisteilta. Foorumin nimikkolehti kiinnitti huomionsa siihen, että osa osallistujista yöpyi yhdessä kaupungin ykköshotelleista, jossa sattui olemaan samaan aikaan myös Maailmanpankin kokous.

Tapahtumaan ei saatu ruohonjuuritason sosiaalisten liikkeiden edustajia edes isäntämaa Sambiasta, vaikka tähän oli tarkoitus kiinnittää erityishuomiota jo valmisteluvaiheessa. Viime hetkellä järjestäjät pyysivät myös Kepaa - suomalaista kansalaisjärjestöä - hankkimaan paikalle ruohonjuuritason sambialaisia. Tapahtuman sambialaiset järjestävät vetosivat Kepalta apua pyytäessään siihen, että Kepan Sambian-toimistolla on ruohonjuuritasolle paremmat kontaktit.

Sosiaalifoorumin virallisessa ohjelmassa ei oltu varattu tilaa sisäisille kehittämiskeskusteluille. Osallistujien tyytymättömyys ryöpsähti kuitenkin esiin viimeisen ohjelmaan merkityn session päätyttyä, kun George Dove eteläafrikkalaisesta Social Indaba -liikkeestä huhuili osan jo paikalta poistuneesta kokousväestä takaisin keskustellakseen foorumin tulevaisuudesta.

Eteläafrikkalaisten suurin huoli oli se, että varakkaiden kansalaisjärjestöjen ylivalta ja ruohonjuuritason poissaolo vaikuttavat Afrikan sosiaalifoorumin poliittisiin linjauksiin. Toinen huolenaihe oli konkretian puute: "Afrikan sosiaalifoorumi ei voi olla vain paikka, jossa järjestöjen edustajat tapaavat toisiaan pelkästään tapaamisen tähden. Tässä foorumissa on keskusteltu paljon, mutta se ei ole synnyttänyt konkreettista toimintaa tai yhteistyötä samojen asioiden parissa toimivien liikkeiden kesken", väitti George Dove.

WSF:n hajautus tie eteenpäin?

Mistä Afrikan sosiaalifoorumin rakenteelliset ongelmat johtuvat?

Ainakin yksi syy saattaa piillä pohjoisen avunantajien suuressa innostuksessa sosiaalifoorumi-konseptiin. Vaikka Maailman sosiaalifoorumi syntyi aikanaan etelässä, Afrikkaan tuotua foorumia on vaikea pitää paikallisten kansanliikkeiden omaehtoisena toimintana. Tapahtuma ei ole levinnyt Afrikan maissa koko kansalaisyhteiskuntaan, eikä se ole onnistunut kokoomaan niitä ihmisiä, joita sen on tarkoitus saada yhteen.

Syytökset sosiaalifoorumien sisällön latteudesta ja konkretian puutteesta on kuultu muuallakin kuin Afrikassa, ja WSF:ssä tapahtuman jättimäiseksi kasvaneiden mittasuhteiden tuomiin ongelmiin on jo alettu etsiä ratkaisuja. Saattaakin olla, että Afrikan sosiaalifoorumi saa uusia muotoja sitä mukaa, kun päätapahtuman formaattia kehitetään nykyisestä.

Maailman sosiaalifoorumin sihteeristön Lusakaan välittämien terveisten mukaan WSF:lle yritetään luoda parhaillaan osittain uutta formaattia, jossa sosiaalifoorumeille tyypillinen moni-ilmeisyys säilyy, mutta kansanliikkeiden verkostoitumiseen ja konkreettiseen yhteistyöhön kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Yksi mahdollisuus olisi hajauttaa maailmanlaajuinen päätapahtuma yhdestä paikasta kaikkialle etelään, jolloin Afrikan sosiaalifoorumissa kiistelty ulkomaanmatkailukin vähenisi itsestään.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan kooste sosiaalifoorumeista
EU:n ja köyhimpien maiden välisen kaupan myytit syynissä