Uutinen

Afrikan kehityspankin kuvernöörit kokoontuvat Helsingissä

Matti Remes
3.4.2000

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 4.4.2000. Afrikan kehityspankin korkean tason toimielin, kuvernöörikomitea, pitää järjestyksessä toisen kokouksensa Helsingin Finlandia-talolla 6.-7. huhtikuuta. Asialistalla ovat pankin peruskirjan muuttaminen sekä ponnistelut köyhyyden vähentämiseksi Afrikassa.

Kokoukseen osallistuu jäseninä ja tarkkailijoina yli 70 edustajaa noin 35 maasta. Suomi on jäsenenä sekä Afrikan kehityspankissa että sen yhteydessä toimivassa Afrikan kehitysrahastossa. Pankkiryhmällä on kaikkiaan 77 jäsenmaata, joista 24 on muita kuin Afrikan maita.

Nyt Helsingissä kokoontuva kuvernöörikomitea perustettiin vuonna 1998. Sen tarkoituksena on tarjota pankin kuvernööreille eli hallintoneuvoston jäsenille mahdollisuus keskustella vapaamuotoisesti pankin toimintalinjauksista.

Kuvernöörikomiteaan kuuluu 18 jäsentä ja sen puheenjohtajana on parhaillaan Etiopia ja varapuheenjohtajina Suomi ja Kamerun. Kuvernöörikokouksessa Suomea edustaa ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Kirsti Lintonen, joka on myös Suomen edustaja pankin hallintoneuvostossa. Kuvernöörikokous valmistelee touko-kesäkuussa Addis Abebassa Etiopiassa pidettävää pankin vuosikokousta.

Afrikan kehityspankki on asettanut päätavoitteekseen köyhyyden vähentämisen. Köyhyys on viime vuosikymmenen mittaan keskittynyt entistä enemmän Afrikkaan, ja pankin arvion mukaan maanosan ihmisistä noin 300 miljoonaa elää absoluuttisessa köyhyydessä eli heidän tulotasonsa on alle dollarin päivässä. Pankkiryhmän rahoituslaitokset myöntävät lainoja ja tekevät sijoituksia, jotka edistävät Afrikan maiden taloudellista kasvua ja sosiaalista kehitystä.

Suomen tuki pankkiryhmässä on kohdentunut lähinnä Afrikan kehitysrahastolle, joka myöntää edullisia lainoja erityisesti köyhimpien maiden sosiaali- ja maataloussektorille. Suomi on asettanut pankin käyttöön myös konsulttirahaston, josta tuetaan mm. riskianalyysitoiminnan kehittämistä suomalaisin asiantuntijavoimin. Suomella on pankissa oman äänestysryhmänsä varsinaisen johtokuntajäsenen paikka kolmivuotiskautena elokuusta 1998 elokuuhun 2001, ja tänä aikana Suomi vastaa myös äänestysryhmänsä johtokuntatyön pohjoismaisesta koordinoinnista.

Kokouksen lehdistötilaisuus pidetään torstaina 6.4. kello 11 Finlandia-talon kongressisiivessä.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kotisivuilta http://global.finland.fi sekä kehitysrahoituslaitoksen yksiköstä Lotta Karlsson (puhelin 09 1341 6316, lotta.karlsson@formin.fi) ja tiedotuspäällikkö Matti Remes (09 1341 6348, 040 519 3024, sähköposti matti.remes@formin.fi).