Uutinen

Afrikan kehitysindeksi: Talouskasvu on pääsemässä kestävälle pohjalle

Monien Afrikan maiden pitkään jatkunut suotuisa talouskasvu antaa toivoa kestävästä kasvusta. Tämä houkuttaisi ulkomaisia investointeja ja vauhdittaisi köyhyyden vähenemistä, arvioidaan Maailmanpankin raportissa.
Sanna Jäppinen
14.11.2007

Afrikan valtiot ovat menneen vuosikymmenen aikana nauttineet keskimäärin 5,4 prosentin vuotuisesta talouskasvusta, mikä on ollut hyvin linjassa maailman yleisen talouskasvun kanssa, todetaan Maailmanpankin julkaisemassa "African Development Indicators 2007" -raportissa.

Maanosa onkin hyvää vauhtia "pääsemässä polulle, joka johtaa nopeampaan ja tasaisempaan talouskasvuun, mikä puolestaan vähentää köyhyyttä", raportissa arvioidaan

Köyhimmissä maissa panostetaan rakenteisiin

Afrikan maat voidaan jakaa talouskasvun perusteella kolmeen ryhmään. Eniten kasvua on ollut alueen seitsemässä öljynviejämaassa, joissa asuu 27,7 prosenttia mantereen väestöstä. Toiseen ryhmään kuuluu 18 maata, joissa asuu 35,6 prosenttia alueen väestöstä. Näissä maissa kasvu on ollut vähintään neljä prosenttia.

Kolmannen ryhmän 17:ää maata leimaa luonnonvarojen vähyys, epävakaisuus sekä konfliktialttius, ja niissä talouskasvu on jäänyt alle neljän prosentin. YK:n vuosituhattavoitteiden, kuten köyhyyden ja nälän puolittamisen, saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä on arvioitu tarvittavan tasainen seitsemän prosentin vuotuinen kasvuvauhti.

Raportissa muistutetaan, että kasvua on kuitenkin saavutettu myös kolmanteen ryhmään kuuluvissa maissa. Kasvun kestävyyteen antaa uskoa se, että näissä maissa on panostettu yhä enemmän makroekonomian hallintaan, henkisen pääoman kehittämiseen sekä instituutioiden ja julkisen sektorin toiminnan kohentamiseen.

Maailmanpankissa Afrikan alueesta vastaava pääekonomisti John Page toteaa, että nyt olisi syytä unohtaa aiempi pessimismi suhteessa Afrikan kykyihin pärjätä maailmanmarkkinoilla: "Kyse ei ole ollut afrikkalaisten yritysten tai työntekijöiden epäonnistumisesta, vaan maanosan infrastruktuurin heikosta tasosta."

Epävakaisuus suurin uhka

Afrikan viennin rasitteena ovat raportin mukaan suuret epäsuorat kulut. Siinä missä esimerkiksi Kiinalla menee näihin kuluihin noin kahdeksan prosenttia koko potista, käyttävät Afrikan maat niihin 18-35 prosenttia. Vaikeuksista huolimatta sujuvampi kaupankäynti on Maailmapankin mukaan yksi tärkeä selittäjä entistä tasaisemmalle talouskasvulle: vuosina 2003-2006 Afrikan vienti kasvoi 11 prosenttia.

"Afrikka on oppinut käymään kauppaa muun maailman kanssa tehokkaammin, yksityissektoriin luotetaan enemmän ja maat ovat pystyneet välttämään todella vakavia taloudellisia romahduksia, jotka leimasivat 1970-1980-lukuja ja vielä 1990-luvun alkuakin", John Page selittää.

Juuri suurten notkahdusten välttäminen on hänen mukaansa keskeistä pitkän aikavälin kehityksen kannalta, sillä viime vuosien talouskasvusta huolimatta eteläisen Afrikan tilanne on edelleen ailahteleva. Epävakaisuus pitää tehokkaasti ulkomaiset sijoittajat pois alueelta, ja talouskriiseistä kärsivät kaikkein eniten köyhät, Page muistuttaa.

Lisää tietoa aiheesta