Uutinen

Afrikan kansalaisjärjestöt: NEPAD toimivaksi

Afrikan unionin huippukokousta edeltävään kansalaisjärjestöfoorumiin osallistui yli 200 järjestöedustajaa eri puolilta Afrikkaa. Foorumi hyväksyi yhteisen loppujulistuksen, joka ojennetaan valtioiden päämiehille.
Lotta Valtonen
2.7.2003

Kuva:Maputo (Kuvaaja: Lotta Valtonen

Afrikan unionin toinen huippukokous pidetään Mosambikin pääkaupungissa Maputossa 4-12. heinäkuuta.


MAPUTO -- Järjestöt vaativat hallituksia toimimaan korruptiota vastaan, kamppailemaan Afrikan maiden velkojen täydellisen ja ehdottoman mitätöinnin puolesta sekä pysäyttämään biorosvouksen ja geenimuunneltujen tuotteiden markkinoillepääsyn.

Kansalaisjärjestöfoorumin keskeisimpänä puheenaiheena oli NEPAD-suunnitelma (New Partnership for African Development). Järjestöt keskustelivat mm. siitä pyrkiikö NEPAD parantamaan naisten asemaa ja miten sukupuolikysymykset voidaan paremmin huomioida Afrikan Unionin työssä. Toisessa työpajassa mietittiin miten taistelu hiv-aids-epidemiaa vastaan toteutuu suunnitelmassa. Kolmas ryhmä pyrki löytämään uusia ratkaisuja maakysymykseen ja luonnonvarojen suojeluun.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä että tiedotusta on lisättävä ja että NEPAD-suunnitelma on tehtävä helppotajuisemmaksi, jotta kansalaisyhteiskunta paremmin voi osallistua keskusteluun.

"Monessa maassa järjestöt mieltävät NEPADin omakseen. Meillä suunnitelma on lähes tuntematon ja mielestäni niin hallituksen kuin kansalaisyhteiskunnankin on tehtävä työtä, jotta ihmiset paremmin oppisivat tuntemaan sen sisällön", mosambikilainen edustaja huomioi. Myös suunnitelmaan kriittisesti suhtautuvat järjestöt painottivat että dokumentti on tunnettava ennen kuin oman kannan voi muodostaa.

Kansalaisyhteiskunnalle paikka unionissaKokouksen läpileikkaava teema oli kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen. Tavoitteena on että kansalaisyhteiskunta tulevaisuudessa muodostaisi hallitusten neuvottelukumppanin. Afrikan unionin taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen komiteaan kaavaillaan kansalaisyhteiskunnan edustajille pysyviä paikkoja.

Foorumissa mietittiin niitä sääntöjä, jotka määrittävät järjestöjen osallistumisen. On ainutlaatuista, jos Afrikan Unionin hallitukset hyväksyvät ne kansalaisyhteiskunnan osallistumisen säännöt, jotka järjestöt ovat itse muotoilleet. Esimerkiksi YK:ssa ehdoista päättävät hallitukset.

Perjantaina alkavaan Afrikan unionin kokoukseen pääsee osallistumaan kymmenkunta kansalaisyhteiskuntaedustajaa.

Vain perusafrikkalaisillePienen särön kansalaisyhteiskunnan yhtenäisyyttä ja tasa-arvoisuutta korostaneeseen kuoreen toi viime hetken päätös kieltää osallistuminen muilta kuin afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen edustajilta. Esimerkiksi Kepan mosambikilainen kehityspoliittinen sihteeri ei voinut osallistua kokoukseen työnantajansa edustajana.

Kaksi päivää ennen foorumin alkua järjestelykomitea lähetti viestin, jossa mm. todettiin että "kokouksessa afrikkalaiset keskustelevat ongelmistaan, haasteistaan ja ratkaisuistaan. Esitämme mielipiteemme hallituksille jotta voimme vaikuttaa myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi Afrikassa. Vain afrikkalaiset voivat tunnistaa mikä meille on tärkeää ja esittää kantamme".

Päätös sulki oven suurilta järjestöiltä, jotka olisivat voineet jättää afrikkalaiset järjestöt varjoonsa. Mutta yhtälailla se jätti ulkopuolelle monet maanmiehet, joille maanosan kehitys on avainkysymys. Monet kansainvälisissä järjestöissä työskentelevät afrikkalaiset reagoivatkin viestiin hyvin kielteisesti.

"Mitä te oikein pelkäätte?" ulkopuolelle jäänyt edustaja ihmetteli. Jotkut epäilivät päätöksen olevan Mosambikin hallituksen painostuksen tulosta. Uumoiltiin että näin kaikkein kriittisimmin hallituksen toimiin suhtautuvat toimijat jäivät ovien ulkopuolelle.

Virallinen Afrikan unionin kokous alkaa perjantaina. Jo 30 päämiestä on vahvistanut osallistumisensa. Kokous päättyy 10-12. heinäkuuta pidettävään päämiestapaamiseen. Tuolloin Mosambik ottaa Afrikan unionin puheenjohtajuuden Etelä-Afrikalta.


Linkit:
Afrikan kansalaisjärjestöfoorumin sivut www.acsmeeting2003.org
Afrikan unionin virallisen kokouksen sivut www.au2003.gov.mz